Oficiálna stránka obce Kvačany

Adresa:        Obecný úrad Kvačany 100                                                                       032 23  Liptovská Sielnica

Tel. číslo:     044 5597597, 0905 885989

email:          obec@kvacanylm.sk                                                                                podatelna@kvacanylm.sk

Banka: VÚB banka SK52 0200 0000 0000 2272 8342                      IČO: 00315346                                                                                   DIČ: 2020581431

                                                   Úradné hodiny                 Prestávka

  • Pondelok   /stránkový deň/:            7.00 - 15.00       11.30 - 12.00   
  • Utorok       /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Streda       /stránkový deň/ :           7.00 - 17.00        11.30 - 12.00  
  • Štvrtok      /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Piatok       /stránkový deň/:            7.00 - 12.30

VÝVOZ KUKA NÁDOB V ROKU 2023

27. január 2023              24. február 2023               24. marec 2023            21. apríl 2023             19. máj 2023                  16. jún 2023                   14. júl 2023                      11. august 2023           08. september 2023   06. október 2023          03. november 2023        01. december 2023           29. december 2023

                                                            Do kuka nádob nepatrí drobný stavebný odpad !

    _____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                       O Z N A M 

každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať vyseparovaný komunálny odpad v priestore za bývalou predajňou na Dlhej Lúke

Preberá sa:  * plasty - čisté, fľaše stlačené    * sklo – čisté     * papier     * železný šrot    * obnosené a nepotrebné šatstvo

Drobný stavebný odpad stavebník na vlastné náklady odvezie na zberný dvor vo Sv. Kríži alebo na firmu ISO v Liptovskom Mikuláši. Tel. čísla na ISO: 0911/600711, 0903/802063,  zberný dvor vo Sv. Kríži:  0918/258 440 (treba prísť po tlačivo na obecný úrad) 

Plagát o správnom triedení: https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/2018-plagat_plast+vkm+kov_OVFzc_1522146495.pdf

https://envipak.sk/media/ENVI-19021_Motivacny_plagat_A3_w.pdf

Zverejnenie miery triedenia v obci Kvačany za rok 2022: