Oficiálna stránka obce Kvačany

Adresa:        Obecný úrad Kvačany 100                                                                       032 23  Liptovská Sielnica

Tel. číslo:     044 5597597, 0905 885989

email:          obec@kvacanylm.sk                                                                                podatelna@kvacanylm.sk

Banka: VÚB banka SK52 0200 0000 0000 2272 8342                      IČO: 00315346                                                                                   DIČ: 2020581431

                                                   Úradné hodiny                 Prestávka

  • Pondelok   /stránkový deň/:            7.00 - 15.00       11.30 - 12.00   
  • Utorok       /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Streda       /stránkový deň/ :           7.00 - 17.00        11.30 - 12.00  
  • Štvrtok      /nestránkový deň/:        zatvorené
  • Piatok       /stránkový deň/:            7.00 - 12.30

VÝVOZ KUKA NÁDOB V ROKU 2024

26. január 2024              23. február 2024               22. marec 2024            19. apríl 2024             17. máj 2024                  14. jún 2024                   12. júl 2024                      09. august 2024           06. september 2024   04. október 2024          01. november 2024        29. november 2024          27. december 2024

Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosť pristupuje od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín: 
- tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc,
- separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach,
- separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno,
 - separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípad, že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu, nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 
Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu. 

                                                            Do kuka nádob nepatrí drobný stavebný odpad !

    _____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                       O Z N A M 

každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať vyseparovaný komunálny odpad v priestore za bývalou predajňou na Dlhej Lúke

Preberá sa:  * plasty - čisté, fľaše stlačené    * sklo – čisté     * papier     * železný šrot    * obnosené a nepotrebné šatstvo

Drobný stavebný odpad stavebník na vlastné náklady odvezie na zberný dvor vo Sv. Kríži alebo na firmu ISO v Liptovskom Mikuláši. Tel. čísla na ISO: 0911/600711, 0903/802063,  zberný dvor vo Sv. Kríži:  0918/258 440 (treba prísť po tlačivo na obecný úrad) 

Plagát o správnom triedení: https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/2018-plagat_plast+vkm+kov_OVFzc_1522146495.pdf

https://envipak.sk/media/ENVI-19021_Motivacny_plagat_A3_w.pdf

Zverejnenie miery triedenia v obci Kvačany za rok 2022: