Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Vrátiť sa na hlavnú stránku

VÝSLEDKY VOLIEB
pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch
konané 29. októbra 2022

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 439
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 191, čo predstavuje 43,51 % účasť

Za starostu obce bol zvolený:
Jozef Grúň s počtom hlasov 174

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1. Milan Galica                                 138 hlasov
  2. Adriana Bošancová                       129 hlasov
  3. Anna Drbjaková                            119 hlasov 
  4. Roman Lasák                                118 hlasov
  5. Miroslava Sihocká                        103 hlasov
  6. Jana Odleváková Mgr.                   100 hlasov
  7. Ján Rypák Mgr.                                95 hlasov