Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vrátiť sa na hlavnú stránku

VÝSLEDKY VOLIEB

pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch konané 10. novembra 2018

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 442

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 266,  čo predstavuje 60,18 % účasť

Za starostu obce bol zvolený:  Jozef Grúň s počtom hlasov 237

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Milan Galica                                214 hlasov
 2. Roman Lasák                               177 hlasov
 3. Vladimír Ďuroň ml.                      173 hlasov
 4. Katarína Kojšová                         149 hlasov
 5. Július Kudzbel                             148 hlasov
 6. Ján Chlebík                                  104 hlasov
 7. Ján Rypák Mgr.                             102 hlasov /poslanec určený žrebovaním/
 8. Peter Húska                                 102 hlasov
 9. Miroslava Sihocká                         93 hlasov
 10. Jana Odleváková Mgr.                    76 hlasov
 11. Stanislava Piatková Ing.                65 hlasov