Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022Vrátiť sa na hlavnú stránku

VÝSLEDKY VOLIEB v Kvačanoch
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
konané 29. októbra 2022

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 439
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 191, čo predstavuje 43,51 % účasť

Predseda Žilinského samosprávneho kraja:

por. č.   meno hlasy
1. Katarína Boková 7 hlasov
2. František Drozd 3 hlasy
3. Igor Choma, Ing. 33 hlasov
4. Igor Janckulík, Bc. 13 hlasov
5. Erika Jurinová, Ing. 65 hlasov
6. Marián Murín 18 hlasov
7. Peter Slyško 13 hlasov
8. Andrea Starinská, Mgr. 24 hlasov
9. Miroslav Urban, MUDr. 9 hlasov
10. Daniela Zemanová 9 hlasov

Poslanci do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

por. č.   meno hlasy
1. Andrea Barkovci, Mgr. 13 hlasov
2. Jaroslav Barok, MUDr. 15 hlasov
3. Ján Blcháč, Ing., PhD. 67 hlasov
4. Miroslav Boďa, MUDr. 32 hlasov
5. Vlastislav Čabo, Ing., Mgr. et Mgr., PhD., MA. 9 hlasov
6. Jaroslav Čefo, Ing. 16 hlasov
7. Vladimír Čonka 4 hlasy
8. Anna Dvorščáková, Mgr. 24 hlasov
9. Erik Gemzický, Ing., PhD., MBA 56 hlasov
10. Milan Gemzický, Ing. 25 hlasov
11. Peter Hamráček, Mgr. 14 hlasov
12. Rastislav Ilavský 3 hlasy
13. Marian Juríček 6 hlasov
14. Daša Kováčová 2 hlasy
15. Svetlana Kováčová 0 hlasov
16. Drahomír Krčmárek, Ing. 18 hlasov
17. Vincent Kultan, Mgr. 18 hlasov
18. Milan Lištiak, Ing. 5 hlasov
19. Jaroslav Magura, JUDr. 22 hlasov
20. Zuzana Marcineková, Ing. 16 hlasov
21. Viera Maršalková 8 hlasov
22. Tomáš Martaus, JUDr. 24 hlasov
23. Jaroslav Micenko, Mgr. 4 hlasy
24. Marek Nemec, Bc. 17 hlasov
25. Miroslav Neset, Mgr. 17 hlasov
26. Michal Paška 28 hlasov
27. Ján Paško, Mgr. 5 hlasov
28. Miloslav Polák 3 hlasy
29. Patrik Rakučák, MVDr. 36 hlasov
30. Ľubomír Raši, Ing. 11 hlasov
31. Jozef Repaský, Ing. 13 hlasov
32. Ján Smieško, Mgr. 16 hlasov
33. Ľubica Staroňová, Mgr. 24 hlasov
34. Branislav Tréger, Mgr., PhD. 39 hlasov
35. Rudolf Urbanovič, Ing. 22 hlasov
36. Juraj Veselý, Ing. 9 hlasov
37. Marián Vozárik, Bc. 7 hlasov
38. Pavel Zacharovský, Ing. 3 hlasy
39. Pavol Žák 13 hlasov