Rezervačná stránka                                       

                                     Určenie úhrady za nájom zariadení - strelnica

  • nájom na hodinu a osobu                                                     3,50 €
  • celodenný nájom bez streľby                                              10,00 €/deň
  • akcie väčších skupín, ktoré si budú chcieť prenajať strelnicu napr. na celý deň, budú riešené individuálne krátkodobými nájomnými zmluvami 

           

 

 

Tel. číslo: 044/5597597, 0907405076 - Kunová