Určenie úhrady za nájom zariadenia – strelnica

1. jedna osoba zaplatí poplatok

·        za prvú hodinu využívania strelnice                                       3,60 €

·        za druhú a každú ďalšiu hodinu využívania strelnice             1,80 €

2. dve osoby zaplatia poplatok

·        za prvú hodinu využívania strelnice                                       5,40 €

·        za druhú a každú ďalšiu hodinu využívania strelnice             2,90 €

3. tri osoby a viac osôb zaplatí poplatok

·        za prvú hodinu využívania strelnice                                       7,10 €

·        za druhú a každú ďalšiu hodinu využívania strelnice             3,60 €

kontakt: Václav Kyška   0902 153 210