Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie: Katarína Kunová

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ako aj prevzatie hlasovacích lístkov :

Obecný úrad Kvačany

Kvačany 100

032 23 Liptovská Sielnica

e-mail: obec@kvacanylm.sk

t.č. 044/5597597, 0907405076