VÝSLEDKY REFERENDA v Kvačanoch
konaného 21. januára 2023

Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 433
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 138, čo predstavuje 31,87 % účasť