Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí 10.02.2024Vrátiť sa na hlavnú stránku

Na základe usmernenia MV SR odboru volieb referenda a politických strán oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10.februára 2024 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.februára 2024.

Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 38/7/2022 zo dňa 11.7.2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Kvačany.

V doplňujúcich voľbách, ktoré sa budú konať dňa 10.02.2024, sa bude voliť jeden poslanec.

Podanie kandidátnych listín je možné najneskôr do 12.12.2023 do 24,00 hod. na obecnom úrade v Kvačanoch.