Cintoríny Kvačany a Dlhá LúkaVrátiť sa na hlavnú stránku

Obecný úrad v Kvačanoch uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintorínoch v Kvačanoch a na Dlhej Lúke. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy sa bude postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Preto Vás prosíme, ak máte v obci nejaké hrobové miesta, zašlite nám údaje o pochovaných /meno, dátum narodenia, dátum úmrtia/, kto bude nájomcom - platiteľom / meno a adresu / a potom je potrebné nájomnú zmluvu aj podpísať. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle 044/5597597 alebo e-mailom na obec@kvacanylm.sk