Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o dielo 94 Ing. arch. Monika Callová - autorizovaný architekt SKA, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš 12 670.00€ 2014-03-21 2014-03-21 Stiahnuť
Mandátna zmluva 93 Pavol Javorka, M.R. Štefánika 124, 908 41 Šaštín Stráže 999.00€ 2014-03-14 2014-03-19 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. O/039/2014 92 METAL SERVIS Recykling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 0.00€ 2014-03-03 2014-03-07 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 91 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-02-20 2014-02-28 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 90 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2014-02-28 2014-02-28 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 89 Ján Rypák, Horná Lehota 145 270.00€ 2014-02-24 2014-02-24 Stiahnuť
Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo 88 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2014-02-18 2014-02-19 Stiahnuť
Zmluva o preprave osôb 87 SAD LIORBUS a.s. Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 53.11€ 2014-01-15 2014-01-15 Stiahnuť
Kúpna zmluva o prevode vlastní­ctva k nehnuteľnosti 84 Stanislav Škvarek 198.35€ 2013-11-28 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 85 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 23.24€ 2013-11-25 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Kvačany 86 SAGI s.r.o., Daniel Sagan 0.00€ 2013-12-04 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o vytvorení webového sídla obce Kvačany 82 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš 828.00€ 2013-10-06 2013-10-11 Stiahnuť

Stránky