Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 8000141014 SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 216.36€ 2014-11-03 2014-11-12 Stiahnuť
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 8000101014 SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 216.36€ 2014-11-03 2014-11-12 Stiahnuť
Darovacia zmluva 115 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 604.54€ 2014-10-13 2014-10-20 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku nájomnej zmluve na dočasné užívanie majetku zo dňa 21.6.2012 114 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2014-10-17 2014-10-20 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 112 Rastislav Vrobel, Medvedzie 143/23-5, 027 44 Tvrdošín 5 900.00€ 2014-09-15 2014-09-29 Stiahnuť
Darovacia zmluva 111 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 932.06€ 2014-09-17 2014-09-29 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 113 Ing. Pavel Fianta, audítor, Smrečany 105 600.00€ 2014-09-17 2014-09-29 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci 110 Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica 0.00€ 2014-09-02 2014-09-19 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 08K112046 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-09-04 2014-09-18 Stiahnuť
Kúpna zmluva 108 Stanislav Tkáč, Ružomberok 3 374.88€ 2014-07-24 2014-07-24 Stiahnuť
Zmluva o obchodnej spolupráci 109 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 100.00€ 2014-06-30 2014-07-24 Stiahnuť
Kúpna zmluva 107 Elena Muríňová-Martin, Juraj Kudzbel-Kežmarok, Jozef Gajan-Badín, Július Kudzbel-Kvačany, Mária Štefaniaková-Kvačany, Ladislav Gromský-Kvačany, Emília Sušková-Dolný Kubín 12 180.03€ 2014-07-14 2014-07-14 Stiahnuť
Zmluva o službách 090714/4 OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa 1 176.00€ 2014-07-09 2014-07-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 5/2014 106 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 16 792.00€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 3/2014 104 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 2 000.40€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 4/2014 105 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 7 312.80€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 2/2014 103 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 3 684.00€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva č. 671-11-2972/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností. 102 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 0.00€ 2014-05-22 2014-05-26 Stiahnuť
Zmluva na použitie operátu št. mapového diela vo forme rastrovej mapy č. 669-11-2971/2014 100 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 22.50€ 2014-05-20 2014-05-23 Stiahnuť
Darovacia zmluva 101 BEPS s.r.o., Mostová 1352/12, 034 01 Ružomberok 100.00€ 2014-04-30 2014-05-23 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 121 010/2014 99 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 15 172.20€ 2014-04-28 2014-04-28 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 1/2014 98 Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar 350.00€ 2014-04-15 2014-04-24 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 121 010/2014 97 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, ul. 1. mája 724, 031 80 Liptovský Mikuláš 8 884.66€ 2014-03-31 2014-04-01 Stiahnuť
Inominátna zmluva 96 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kvačany, Kvačany 95, 032 23 0.00€ 2014-03-26 2014-04-01 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1188/2013 95 MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 300.00€ 2014-03-26 2014-03-26 Stiahnuť

Stránky