Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o dielo 128 Ing. arch. Monika Callová, Ploštín 212,031 01 Liptovský Mikuláš 2 620.00€ 2015-10-20 2015-10-28 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 02/2015/VO 02/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 03/2015/VO 03/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 01/2015/VO 01/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 04/2015/VO 04/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o dielo 127 MEDIINVEST Consulting s.r.o., Makačevská 30, 080 01 Prešov 1 188.00€ 2015-09-25 2015-10-01 Stiahnuť
Zmluva uzavretá na účel uskutočňovania činnosti hlavného kontrolóra 126 Hlavný kontrolór Ing. Pavel Tylka 0.00€ 2015-09-08 2015-10-01 Stiahnuť
Darovacia zmluva 125 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 1 245.59€ 2015-09-14 2015-09-22 Stiahnuť
Úrazové poistenie uchádzačov o poistenie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 124 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 13.28€ 2015-08-31 2015-09-22 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 123 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2015-08-28 2015-09-02 Stiahnuť
Dohoda č.39/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku 39/§52a/2015/ŠR Úrad práce, soc. vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 952.80€ 2015-08-25 2015-08-26 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 3/2015 3/2015 Izolcentrum s.r.o., Ružová 515/48, 040 11 Košice - Západ 17 111.11€ 2015-08-20 2015-08-21 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 021/1502/VO 021/1502/VO Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou 960.00€ 2015-07-31 2015-08-05 Stiahnuť
Mandátna zmluva č. 1/2015/Kvač na výkon stavebného dozoru na telocvični ZŠ 1/2015/Kvač Ing. Ladislav Stromko - stavebný dozor, Jabloňová 518/3, 031 04 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2015-05-04 2015-05-04 Stiahnuť
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo 122 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2015-03-31 2015-04-30 Stiahnuť
Kúpna zmluva 121 RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava 0.00€ 2015-04-02 2015-04-13 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 120 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2015-02-25 2015-03-03 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.3.2011 119 Izolcentrum s.r.o., Ružová 515/48, 040 11 Košice - Západ 0.00€ 2015-02-27 2015-03-02 Stiahnuť
Zmluva o nájme bytu 232, č. 1/2015 1/2015 Marek Hulej, Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 33.00€ 2015-01-29 2015-02-09 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 2/2015 Ján Rypák, Horná Lehota 145 260.00€ 2015-02-03 2015-02-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 1/2015 Ján Rypák, Horná Lehota 145 240.00€ 2015-01-23 2015-01-26 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti 1/2014/Soc MUDr. Aurélia Hanzlíková, Zg. Vrbického 731/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 13.00€ 2014-12-29 2015-01-08 Stiahnuť
Zmluva o preprave osôb 118 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2014-12-12 2014-12-30 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 117 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 27.89€ 2014-12-16 2014-12-18 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená medzi obcami na účel uskutočňovania činnosti hlavného kontrolóra 116 Obec Gôtovany, Gôtovany 45 - obecný úrad, 032 14 Ľubela 0.00€ 2014-11-21 2014-12-05 Stiahnuť

Stránky