Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 201710033 201710033 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 103.20€ 2017-04-28 2017-05-03 Stiahnuť
Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie 151 Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 5 880.00€ 2017-03-08 2017-03-13 Stiahnuť
Zmluva č P-0031534600 o využívaní elektronických služieb 0031534600 Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 0.00€ 2017-03-03 2017-03-06 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti č. 1/2017/Soc. 1/2017 MUDr. Elena Hrbčová, Šoltésovej 1421/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 13.00€ 2017-02-15 2017-02-20 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služieb 150 SMILES SK s.r.o., Nábrežná 4417/10, 080 01 Prešov 169.00€ 2017-01-31 2017-02-02 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 125/LM/2016 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 2/2017 Občianske združenie Oblazy, Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1513012017 GAVIS s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok 990.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 1/2017 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo 149 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-12-27 2016-12-27 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 147 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26.00€ 2016-12-16 2016-12-19 Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 148 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2016-12-16 2016-12-19 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 146 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica 27.89€ 2016-11-30 2016-12-15 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb 145 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.00€ 2016-11-24 2016-11-28 Stiahnuť
Darovacia zmluva 144 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 661.47€ 2016-11-05 2016-11-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo Z-S-2016-000264-00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 59 400.00€ 2016-10-27 2016-10-27 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 142 ANTES PLUS s.r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce 197 180.42€ 2016-08-31 2016-09-13 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO 143 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina 990.00€ 2016-09-09 2016-09-13 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2016 141 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6 , 810 05 Bratislava 7 399.00€ 2016-07-26 2016-08-01 Stiahnuť
Darovacia zmluva 140 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 3 000.00€ 2016-07-12 2016-07-26 Stiahnuť
Zmluva č. 75/POD - ZD2-37/16 75/POD-ZD2-37/16 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 4 750.00€ 2016-07-15 2016-07-19 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva 139 Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 0.00€ 2016-06-30 2016-07-11 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 269 138 ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-06-01 2016-06-06 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená podľa § 269 Z07082015021 ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-06-01 2016-06-06 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená podľa § 269 137 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-05-17 2016-05-20 Stiahnuť

Stránky