Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO 143 EuroPro Slovensko, n.o., Na kopci 652/3, 010 01 Žilina 990.00€ 2016-09-09 2016-09-13 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2016 141 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6 , 810 05 Bratislava 7 399.00€ 2016-07-26 2016-08-01 Stiahnuť
Darovacia zmluva 140 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 3 000.00€ 2016-07-12 2016-07-26 Stiahnuť
Zmluva č. 75/POD - ZD2-37/16 75/POD-ZD2-37/16 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 4 750.00€ 2016-07-15 2016-07-19 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva 139 Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 0.00€ 2016-06-30 2016-07-11 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 269 138 ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-06-01 2016-06-06 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená podľa § 269 Z07082015021 ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-06-01 2016-06-06 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená podľa § 269 137 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-05-17 2016-05-20 Stiahnuť
Zmluva o dielo 3/2016 Martin Chovan, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2016-05-09 2016-05-10 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 81-128 LIVONEC SK s.r.o., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 50.00€ 2016-05-01 2016-05-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo 2/2016 BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1837/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 5 350.00€ 2016-04-25 2016-04-27 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 136 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2016-03-14 2016-03-30 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy 135 ENVI - PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-03-09 2016-03-14 Stiahnuť
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. Z07082015021 Z07082015021 ENVI - PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-03-09 2016-03-14 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. O/70/2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka O/70/2016 METAL SERVIS Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 0.03€ 2016-03-04 2016-03-10 Stiahnuť
Zmluva č. 76012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 76012 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 700.00€ 2016-02-26 2016-03-02 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 1/2016 uzatvorená na zhodnotenie odpadov 1/2016 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-02-29 2016-03-02 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil - zrušenie 133 Pomocný anjel, n.o., Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel 0.00€ 2016-02-05 2016-02-17 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 134 Pomocný anjel, n.o., Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel 0.00€ 2016-02-12 2016-02-17 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 1/2016 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2016-01-08 2016-01-15 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 2/2016 Občianske združenie Oblazy, Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2016-01-08 2016-01-15 Stiahnuť
Zmluva o preprave osôb 132 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 53.11€ 2015-12-07 2016-01-04 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.3.2014 131 Ing. arch. Monika Tylková - autorizovaný architekt SKA, Tretiny 121/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín 0.00€ 2015-11-30 2015-12-03 Stiahnuť
Zmluva na odborné systémové a poradenské služby - soc. bývanie 130 Bytová agentúra J+J Tlamka, Podtatranského 65, 031 01 Liptovský Mikuláš 300.00€ 2015-11-18 2015-11-25 Stiahnuť
Darovacia zmluva 129 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 500.00€ 2015-11-04 2015-11-19 Stiahnuť

Stránky