Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o dielo 156 SDK-STAV s.r.o., Kvačany 257/7, 032 23 Liptovská Sielnica 4 870.00€ 2017-08-25 2017-08-25 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1/2017 SIGAS s.r.o., 29. Augusta 770/18, 026 01 Dolný Kubín 27 758.40€ 2017-08-23 2017-08-25 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 155 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2017-07-26 2017-07-26 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 154 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2017-07-24 2017-07-25 Stiahnuť
Zmluva o dielo 153 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2017-05-31 2017-06-15 Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy 4300067540 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2017-06-02 2017-06-15 Stiahnuť
Zmluva č. 147168 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 147168 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2017-06-05 2017-06-05 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 152 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2017-05-02 2017-05-17 Stiahnuť
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 201710033 201710033 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 103.20€ 2017-04-28 2017-05-03 Stiahnuť
Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie 151 Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 5 880.00€ 2017-03-08 2017-03-13 Stiahnuť
Zmluva č P-0031534600 o využívaní elektronických služieb 0031534600 Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 0.00€ 2017-03-03 2017-03-06 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti č. 1/2017/Soc. 1/2017 MUDr. Elena Hrbčová, Šoltésovej 1421/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 13.00€ 2017-02-15 2017-02-20 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služieb 150 SMILES SK s.r.o., Nábrežná 4417/10, 080 01 Prešov 169.00€ 2017-01-31 2017-02-02 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 125/LM/2016 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 2/2017 Občianske združenie Oblazy, Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1513012017 GAVIS s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok 990.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 1/2017 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo 149 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-12-27 2016-12-27 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 147 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26.00€ 2016-12-16 2016-12-19 Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 148 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2016-12-16 2016-12-19 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 146 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica 27.89€ 2016-11-30 2016-12-15 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb 145 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.00€ 2016-11-24 2016-11-28 Stiahnuť
Darovacia zmluva 144 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 661.47€ 2016-11-05 2016-11-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo Z-S-2016-000264-00 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 59 400.00€ 2016-10-27 2016-10-27 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 142 ANTES PLUS s.r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce 197 180.42€ 2016-08-31 2016-09-13 Stiahnuť

Stránky