Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o dielo 168 Milan Mlynárik, Plavisko 20, 034 01 Ružomberok 17 481.30€ 2018-08-28 2018-09-03 Stiahnuť
Zmluva o dielo 167 GERALT s.r.o., Dukelská 838, 087 01 Giraltovce 16 776.78€ 2018-07-17 2018-07-20 Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 4300090629 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-06-13 2018-06-13 Stiahnuť
Darovacia zmluva 900/18/030 CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 200.00€ 2018-05-25 2018-06-12 Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 4300090007 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-06-04 2018-06-12 Stiahnuť
Nájomná zmluva na dočasné užívanie majetku 166 Ján Hajurka, Kvačany 68, 032 23 Liptovská Sielnica 232.00€ 2018-05-31 2018-06-06 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 148136 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 921 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2018-03-19 2018-03-22 Stiahnuť
Zmluva o výpožičke podperných bodov Z-D-2018-000306-00 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-03-14 2018-03-15 Stiahnuť
Dohoda o spolupráci Z-D-2018-000307-00 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-03-14 2018-03-15 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 165 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 010 01 Žilina 0.00€ 2018-02-06 2018-02-15 Stiahnuť
Licenčná zmluva 164 TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 150.00€ 2018-01-11 2018-01-23 Stiahnuť
Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2018 2/2018 Občianske združenie Oblazy, Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica 700.00€ 2018-01-02 2018-01-19 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2018 1/2018 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2018-01-02 2018-01-19 Stiahnuť
Nájomná zmluva o prenájme futbalového ihriska 163 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 1.00€ 2017-12-13 2018-01-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo 2/2017 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 141 515.73€ 2017-12-19 2018-01-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo 3/2017 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 176 690.69€ 2017-12-19 2018-01-10 Stiahnuť
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 162 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2017-12-13 2018-01-02 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 142/LM/2017 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2017-12-15 2017-12-18 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 161 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 23.24€ 2017-11-30 2017-12-13 Stiahnuť
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 160 Marek Považský UNITECHNA, Kvačany 101, 032 23 Liptovská Sielnica 560.00€ 2017-11-27 2017-11-29 Stiahnuť
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu 159 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 0.00€ 2017-10-20 2017-11-03 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 9106346295 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 0.00€ 2017-10-20 2017-11-03 Stiahnuť
Darovacia zmluva 158 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 425.09€ 2017-09-08 2017-09-20 Stiahnuť
Kúpna zmluva 157 Valman s.r.o., Nový svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 0.00€ 2017-09-04 2017-09-20 Stiahnuť
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 8014800817 SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 216.36€ 2017-09-12 2017-09-18 Stiahnuť

Stránky