Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o dodávke plynu P3649/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2019-10-28 2019-11-18 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 182 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 23.24€ 2019-11-15 2019-11-18 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24-10/2019 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 11 764.14€ 2019-11-08 2019-11-14 Stiahnuť
Darovacia zmluva 181 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 902.86€ 2019-10-23 2019-10-25 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2019-10-07 2019-10-11 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 109008476 AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 00315346MPG083 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/c, 81102 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo 24-10/2019 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 29 614.18€ 2019-10-01 2019-10-07 Stiahnuť
Zmluva o kontrolnej činnosti 180 EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava 193.20€ 2019-09-02 2019-09-09 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti 179 Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková, Lichardova 524/5, 03301 Liptovský Hrádok 0.00€ 2019-08-02 2019-08-02 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P3508/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2019-06-19 2019-06-28 Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 177 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2019-04-30 2019-05-02 Stiahnuť
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2018 22019 Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš 100.00€ 2019-04-01 2019-04-04 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 149118 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2019-04-01 2019-04-04 Stiahnuť
Autorská zmluva 175 RNDr. Peter Koleda, PhD., Svätý Anton 388, 969 72 1 000.00€ 2019-03-11 2019-03-11 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 176 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2019-03-11 2019-03-11 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve 174 TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 180.00€ 2019-02-28 2019-03-05 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb č. 81-128 173 LIVONEC SK s.r.o., OZ Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2019-02-26 2019-02-27 Stiahnuť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 084 LIVONEC SK s.r.o., OZ Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2019-02-26 2019-02-27 Stiahnuť
Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 172 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2019-02-01 2019-02-01 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2019 1/2019 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2019-01-04 2019-01-24 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny 171 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-12-20 2019-01-03 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 122/LM/2018 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2018-11-02 2018-11-23 Stiahnuť
Darovacia zmluva 170 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 433.32€ 2018-10-02 2018-10-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo 169 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 36, 040 01 Košice 79 120.20€ 2018-09-14 2018-09-24 Stiahnuť

Stránky