Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021 12021 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2021-01-04 2021-01-06 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 194 GOLDEN HOLIDAY s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2020-11-25 2020-12-17 Stiahnuť
Zmluva o výpožičke 193 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 0.00€ 2020-11-26 2020-12-16 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 192 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82 23.24€ 2020-12-03 2020-12-16 Stiahnuť
Nájomná zmluva 191 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Kvačany 500.00€ 2020-11-30 2020-12-07 Stiahnuť
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 190 Branislav Juráň, Bc. Jana Juráňová, 032 23 Kvačany 0.00€ 2020-11-04 2020-11-06 Stiahnuť
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 20/22/012/34 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2020-10-26 2020-10-28 Stiahnuť
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 330/K/20 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 682.60€ 2020-10-05 2020-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 09-2020.1 TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou 480.00€ 2020-10-05 2020-10-06 Stiahnuť
Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 MŠ 227 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 227 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 0.00€ 2020-08-12 2020-09-07 Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 189 GOLDEN HOLIDAY s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2020-08-13 2020-09-07 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 188 ATEX-OK s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 10 186.72€ 2020-06-17 2020-06-24 Stiahnuť
Zmluva o dielo 187 ATEX- OK, s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 37 492.13€ 2020-04-07 2020-04-20 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 1420406 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2020-04-01 2020-04-01 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 186 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2020-03-03 2020-03-31 Stiahnuť
Darovacia zmluva 12922/2020 Nadácia Pontis, Nadačný fond TESCO, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 1 300.00€ 2020-03-03 2020-03-10 Stiahnuť
Kúpna zmluva 185 Anna Škrlíková, Ján Škrlík, Košice 8 300.00€ 2020-02-10 2020-02-10 Stiahnuť
Kúpna zmluva 184 Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica 404.00€ 2020-01-23 2020-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 2/2020 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2020-01-17 2020-01-17 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/ 183 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2020-01-09 2020-01-10 Stiahnuť
Zmluva 755d-2019 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš 10.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č.14 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov 14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2019-12-20 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 755d-2019 755d-2019 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš 89.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti (ďalej len „zmluva“) zo dňa 02.08.2019 184 Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková , Lichardova 524/5, 03301 Liptovský Hrádok 0.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany na rok 2020 1/2020 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2020-01-03 2020-01-03 Stiahnuť

Stránky