Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2022 1/2022 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielncia 8 500.00€ 2022-01-10 2022-01-31 Stiahnuť
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia" 22021 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 34 488.70€ 2022-01-18 2022-01-19 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P0147/2022 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2021-12-23 2022-01-12 Stiahnuť
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi 21/22/010/39 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-12-29 2022-01-10 Stiahnuť
Nájomná zmluva 207 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 500.00€ 2021-12-09 2021-12-14 Stiahnuť
Darovacia zmluva 208 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina 608.98€ 2021-11-17 2021-12-14 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 206 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 30.00€ 2021-12-06 2021-12-06 Stiahnuť
Dodatok č. 16 k Zmluve o dielo 205 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-11-29 2021-12-01 Stiahnuť
Dohoda č. 21/22/012/21 21/22/012/21 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-11-22 2021-11-25 Stiahnuť
Darovacia zmluva 1/2021 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 2 000.00€ 2021-09-10 2021-09-13 Stiahnuť
Zmluva o dielo 3/2021 Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23 4 423.62€ 2021-08-19 2021-08-19 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021 12021 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2021-08-13 2021-08-16 Stiahnuť
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1188/2013 204 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 200.00€ 2021-08-10 2021-08-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo 2/2021 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 33 456.84€ 2021-07-30 2021-08-03 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky 203 Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica 1 200.00€ 2021-06-17 2021-06-21 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1421214 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2021-05-12 2021-05-14 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1/2021 Štefan Smiešny, Kvačany 81, 032 23 26 681.28€ 2021-04-30 2021-05-04 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 201 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 0.00€ 2021-03-15 2021-03-19 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 202 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2021-03-17 2021-03-19 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky 200 Ing. Mária Hušťáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica 1 200.00€ 2021-03-05 2021-03-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 199 OZO- Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 21.60€ 2021-02-18 2021-02-25 Stiahnuť
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu 198 Archív SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-01-22 2021-02-03 Stiahnuť
Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 197 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-01-27 2021-01-27 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 196 Slovenský červený kríž územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš 15.00€ 2021-01-21 2021-01-22 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/ 195 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2021-01-12 2021-01-12 Stiahnuť

Stránky