Názovzoradiť zostupne Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátum Príloha
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 190 Branislav Juráň, Bc. Jana Juráňová, 032 23 Kvačany 0.00€ 2020-11-04 2020-11-06 Stiahnuť
Autorská zmluva 175 RNDr. Peter Koleda, PhD., Svätý Anton 388, 969 72 1 000.00€ 2019-03-11 2019-03-11 Stiahnuť
Darovacia zmluva 181 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 902.86€ 2019-10-23 2019-10-25 Stiahnuť
Darovacia zmluva 208 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina 608.98€ 2021-11-17 2021-12-14 Stiahnuť
Darovacia zmluva 111 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 932.06€ 2014-09-17 2014-09-29 Stiahnuť
Darovacia zmluva 144 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 661.47€ 2016-11-05 2016-11-10 Stiahnuť
Darovacia zmluva 213 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina 523.97€ 2022-12-07 2022-12-07 Stiahnuť
Darovacia zmluva 115 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 604.54€ 2014-10-13 2014-10-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 158 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 425.09€ 2017-09-08 2017-09-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 900/18/030 CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 200.00€ 2018-05-25 2018-06-12 Stiahnuť
Darovacia zmluva 125 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 1 245.59€ 2015-09-14 2015-09-22 Stiahnuť
Darovacia zmluva 1/2021 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 2 000.00€ 2021-09-10 2021-09-13 Stiahnuť
Darovacia zmluva 217 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 1 000.00€ 2023-01-23 2023-02-15 Stiahnuť
Darovacia zmluva 219 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2023-02-16 2023-02-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 12922/2020 Nadácia Pontis, Nadačný fond TESCO, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 1 300.00€ 2020-03-03 2020-03-10 Stiahnuť
Darovacia zmluva 170 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 433.32€ 2018-10-02 2018-10-11 Stiahnuť
Darovacia zmluva 129 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava 500.00€ 2015-11-04 2015-11-19 Stiahnuť
Darovacia zmluva 101 BEPS s.r.o., Mostová 1352/12, 034 01 Ružomberok 100.00€ 2014-04-30 2014-05-23 Stiahnuť
Darovacia zmluva 140 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava 3 000.00€ 2016-07-12 2016-07-26 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 08K112046 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-09-04 2014-09-18 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2021 12021 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2021-08-13 2021-08-16 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 755d-2019 755d-2019 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš 89.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24-10/2019 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 11 764.14€ 2019-11-08 2019-11-14 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 188 ATEX-OK s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 10 186.72€ 2020-06-17 2020-06-24 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.3.2014 131 Ing. arch. Monika Tylková - autorizovaný architekt SKA, Tretiny 121/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín 0.00€ 2015-11-30 2015-12-03 Stiahnuť

Stránky