Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť zostupne Príloha
Zmluva o vytvorení webového sídla obce Kvačany 82 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš 828.00€ 2013-10-06 2013-10-11 Stiahnuť
Kúpna zmluva o prevode vlastní­ctva k nehnuteľnosti 84 Stanislav Škvarek 198.35€ 2013-11-28 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 85 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 23.24€ 2013-11-25 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Kvačany 86 SAGI s.r.o., Daniel Sagan 0.00€ 2013-12-04 2013-12-13 Stiahnuť
Zmluva o preprave osôb 87 SAD LIORBUS a.s. Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 53.11€ 2014-01-15 2014-01-15 Stiahnuť
Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo 88 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2014-02-18 2014-02-19 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 89 Ján Rypák, Horná Lehota 145 270.00€ 2014-02-24 2014-02-24 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 91 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-02-20 2014-02-28 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 90 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2014-02-28 2014-02-28 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. O/039/2014 92 METAL SERVIS Recykling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 0.00€ 2014-03-03 2014-03-07 Stiahnuť
Mandátna zmluva 93 Pavol Javorka, M.R. Štefánika 124, 908 41 Šaštín Stráže 999.00€ 2014-03-14 2014-03-19 Stiahnuť
Zmluva o dielo 94 Ing. arch. Monika Callová - autorizovaný architekt SKA, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš 12 670.00€ 2014-03-21 2014-03-21 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1188/2013 95 MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 300.00€ 2014-03-26 2014-03-26 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 121 010/2014 97 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, ul. 1. mája 724, 031 80 Liptovský Mikuláš 8 884.66€ 2014-03-31 2014-04-01 Stiahnuť
Inominátna zmluva 96 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kvačany, Kvačany 95, 032 23 0.00€ 2014-03-26 2014-04-01 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 1/2014 98 Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar 350.00€ 2014-04-15 2014-04-24 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 121 010/2014 99 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 15 172.20€ 2014-04-28 2014-04-28 Stiahnuť
Zmluva na použitie operátu št. mapového diela vo forme rastrovej mapy č. 669-11-2971/2014 100 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 22.50€ 2014-05-20 2014-05-23 Stiahnuť
Darovacia zmluva 101 BEPS s.r.o., Mostová 1352/12, 034 01 Ružomberok 100.00€ 2014-04-30 2014-05-23 Stiahnuť
Zmluva č. 671-11-2972/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností. 102 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 0.00€ 2014-05-22 2014-05-26 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 5/2014 106 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 16 792.00€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 3/2014 104 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 2 000.40€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 4/2014 105 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 7 312.80€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 2/2014 103 GARS s.r.o., Geodetická a realizačno-stavebná spoločnosť, Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš 3 684.00€ 2014-06-02 2014-06-04 Stiahnuť
Zmluva o službách 090714/4 OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa 1 176.00€ 2014-07-09 2014-07-11 Stiahnuť

Stránky