Názov Číslo zmluvyzoradiť zostupne Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátum Príloha
Zmluva č P-0031534600 o využívaní elektronických služieb 0031534600 Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 0.00€ 2017-03-03 2017-03-06 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 00315346MPG083 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/c, 81102 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 01/2015/VO 01/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 02/2015/VO 02/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 021/1502/VO 021/1502/VO Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou 960.00€ 2015-07-31 2015-08-05 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 03/2015/VO 03/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 04/2015/VO 04/2015/VO Ing. Tomáš Velebír, Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 980.00€ 2015-10-12 2015-10-12 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM 08/2023 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica 6 000.00€ 2023-03-16 2023-03-20 Stiahnuť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 084 LIVONEC SK s.r.o., OZ Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2019-02-26 2019-02-27 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 08K112046 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-09-04 2014-09-18 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2019-10-07 2019-10-11 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 09-2020.1 TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou 480.00€ 2020-10-05 2020-10-06 Stiahnuť
Zmluva o službách 090714/4 OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa 1 176.00€ 2014-07-09 2014-07-11 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti 1/2014/Soc MUDr. Aurélia Hanzlíková, Zg. Vrbického 731/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 13.00€ 2014-12-29 2015-01-08 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 1/2015 Ján Rypák, Horná Lehota 145 240.00€ 2015-01-23 2015-01-26 Stiahnuť
Zmluva o nájme bytu 232, č. 1/2015 1/2015 Marek Hulej, Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 33.00€ 2015-01-29 2015-02-09 Stiahnuť
Mandátna zmluva č. 1/2015/Kvač na výkon stavebného dozoru na telocvični ZŠ 1/2015/Kvač Ing. Ladislav Stromko - stavebný dozor, Jabloňová 518/3, 031 04 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2015-05-04 2015-05-04 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 1/2016 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2016-01-08 2016-01-15 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 1/2016 uzatvorená na zhodnotenie odpadov 1/2016 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-02-29 2016-03-02 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1/2017 SIGAS s.r.o., 29. Augusta 770/18, 026 01 Dolný Kubín 27 758.40€ 2017-08-23 2017-08-25 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany 1/2017 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti č. 1/2017/Soc. 1/2017 MUDr. Elena Hrbčová, Šoltésovej 1421/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 13.00€ 2017-02-15 2017-02-20 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2018 1/2018 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2018-01-02 2018-01-19 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2019 1/2019 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2019-01-04 2019-01-24 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany na rok 2020 1/2020 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2020-01-03 2020-01-03 Stiahnuť

Stránky