Názov Číslo zmluvy Dodávateľzoradiť zostupne Suma Dátum podpísania Dátum Príloha
Kúpna zmluva 185 Anna Škrlíková, Ján Škrlík, Košice 8 300.00€ 2020-02-10 2020-02-10 Stiahnuť
Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 142 ANTES PLUS s.r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce 197 180.42€ 2016-08-31 2016-09-13 Stiahnuť
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu 198 Archív SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-01-22 2021-02-03 Stiahnuť
Zmluva o preprave osôb 132 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 53.11€ 2015-12-07 2016-01-04 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 125/LM/2016 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2017-01-13 2017-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 142/LM/2017 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2017-12-15 2017-12-18 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 122/LM/2018 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2018-11-02 2018-11-23 Stiahnuť
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 58/LM/2023 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2023-05-03 2023-05-05 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 2/2020 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2020-01-17 2020-01-17 Stiahnuť
Zmluva o dielo 187 ATEX- OK, s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 37 492.13€ 2020-04-07 2020-04-20 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 188 ATEX-OK s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 10 186.72€ 2020-06-17 2020-06-24 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 109008476 AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo 2/2016 BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1837/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 5 350.00€ 2016-04-25 2016-04-27 Stiahnuť
Darovacia zmluva 101 BEPS s.r.o., Mostová 1352/12, 034 01 Ružomberok 100.00€ 2014-04-30 2014-05-23 Stiahnuť
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 190 Branislav Juráň, Bc. Jana Juráňová, 032 23 Kvačany 0.00€ 2020-11-04 2020-11-06 Stiahnuť
Zmluva na odborné systémové a poradenské služby - soc. bývanie 130 Bytová agentúra J+J Tlamka, Podtatranského 65, 031 01 Liptovský Mikuláš 300.00€ 2015-11-18 2015-11-25 Stiahnuť
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2018 22019 Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš 100.00€ 2019-04-01 2019-04-04 Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 121 010/2014 97 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, ul. 1. mája 724, 031 80 Liptovský Mikuláš 8 884.66€ 2014-03-31 2014-04-01 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 121 010/2014 99 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 15 172.20€ 2014-04-28 2014-04-28 Stiahnuť
Darovacia zmluva 900/18/030 CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 200.00€ 2018-05-25 2018-06-12 Stiahnuť
Zmluva o obchodnej spolupráci 109 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 100.00€ 2014-06-30 2014-07-24 Stiahnuť
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. 201710033 201710033 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 103.20€ 2017-04-28 2017-05-03 Stiahnuť
Zmluva č. 76012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 76012 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 700.00€ 2016-02-26 2016-03-02 Stiahnuť
Zmluva č. 147168 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 147168 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2017-06-05 2017-06-05 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 149118 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2019-04-01 2019-04-04 Stiahnuť

Stránky