Dohoda o pomoci v hmotnej núdziVrátiť sa na hlavnú stránku
Číslo zmluvy: 
22/22/010/11
Predmet zmluvy: 
realizovanie menších obecných služieb pre obec
Dátum podpísania: 
pondelok, 17. október 2022
Dátum zverejnenia : 
pondelok, 17. október 2022
Cena: 
0.00€
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Odberateľ: 
Obec Kvačany