Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadovVrátiť sa na hlavnú stránku
Číslo zmluvy: 
212
Predmet zmluvy: 
uloženie odpadu
Dátum podpísania: 
piatok, 10. jún 2022
Dátum zverejnenia : 
štvrtok, 23. jún 2022
Cena: 
0.00€
Príloha: 
Dodávateľ: 
OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odberateľ: 
Obec Kvačany