Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyVrátiť sa na hlavnú stránku
Číslo zmluvy: 
211
Predmet zmluvy: 
vecné bremeno
Dátum podpísania: 
utorok, 1. marec 2022
Dátum zverejnenia : 
streda, 30. marec 2022
Cena: 
0.00€
Dodávateľ: 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Odberateľ: 
Obec Kvačany, GOLDEN HOLIDAY, s. r. o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok