DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia"Vrátiť sa na hlavnú stránku
Číslo zmluvy: 
22021
Predmet zmluvy: 
rekonštrukcia budovy občianskej vybavenosti, obchod na hasičskú zbriojnicu
Dátum podpísania: 
utorok, 18. január 2022
Dátum zverejnenia : 
streda, 19. január 2022
Cena: 
34 488.70€
Dodávateľ: 
TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Odberateľ: 
Obec Kvačany