Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdziVrátiť sa na hlavnú stránku
Číslo zmluvy: 
21/22/010/39
Predmet zmluvy: 
§ 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dátum podpísania: 
streda, 29. december 2021
Dátum zverejnenia : 
pondelok, 10. január 2022
Cena: 
0.00€
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš
Odberateľ: 
Obec Kvačany