Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202307-NP-0854 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 236.70€ 2023-09-12 2023-09-18 Stiahnuť
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 0.00€ 2023-08-14 2023-09-18 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP. IROP-Z302091CXP4-91-108 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 114 400.00€ 2023-09-13 2023-09-13 Stiahnuť
Zmluva o dielo 1/2023 Gars s.r.o., Nová 5, Liptovský Mikuláš 12 900.00€ 2023-08-08 2023-08-10 Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena Z-D-2023-001060-00 Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2023-06-28 2023-07-04 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 222 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2023-03-01 2023-05-17 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1423196 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2023-04-28 2023-05-17 Stiahnuť
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 58/LM/2023 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2023-05-03 2023-05-05 Stiahnuť
Zmluva O2 221 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 19.00€ 2023-02-28 2023-04-17 Stiahnuť
Kúpno-predajná zmluva 220 Slavomír Bačkor 500.00€ 2023-04-14 2023-04-17 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM 08/2023 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica 6 000.00€ 2023-03-16 2023-03-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 219 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2023-02-16 2023-02-20 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/ 216 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2023-01-30 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu 218 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 36.00€ 2023-01-16 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 9107143970 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 0.00€ 2023-02-07 2023-02-15 Stiahnuť
Darovacia zmluva 217 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 1 000.00€ 2023-01-23 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2023 12023 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 8 500.00€ 2023-01-16 2023-01-20 Stiahnuť
Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 214 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-12-22 2023-01-20 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 215 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82 0.00€ 2022-12-01 2023-01-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 213 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina 523.97€ 2022-12-07 2022-12-07 Stiahnuť
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 22/22/010/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-10-17 2022-10-17 Stiahnuť
Zmluva o dielo 12022 HYDROIZOL s.r.o., Ul. Garbiarska č. 905, 031 01 Liptovský Mikuláš 9 637.00€ 2022-10-07 2022-10-17 Stiahnuť
Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 212 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-06-10 2022-06-23 Stiahnuť
Zmluva o dielo 4-05/2022 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 11 890.87€ 2022-05-17 2022-06-08 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1422189 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2022-05-02 2022-05-19 Stiahnuť

Stránky