Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 188 ATEX-OK s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 10 186.72€ 2020-06-17 2020-06-24 Stiahnuť
Zmluva o dielo 187 ATEX- OK, s.r.o., Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov 37 492.13€ 2020-04-07 2020-04-20 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 1420406 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2020-04-01 2020-04-01 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 186 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2020-03-03 2020-03-31 Stiahnuť
Darovacia zmluva 12922/2020 Nadácia Pontis, Nadačný fond TESCO, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 1 300.00€ 2020-03-03 2020-03-10 Stiahnuť
Kúpna zmluva 185 Anna Škrlíková, Ján Škrlík, Košice 8 300.00€ 2020-02-10 2020-02-10 Stiahnuť
Kúpna zmluva 184 Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica 404.00€ 2020-01-23 2020-01-23 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave 2/2020 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 63.73€ 2020-01-17 2020-01-17 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/ 183 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2020-01-09 2020-01-10 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti (ďalej len „zmluva“) zo dňa 02.08.2019 184 Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková , Lichardova 524/5, 03301 Liptovský Hrádok 0.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Zmluva 755d-2019 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš 10.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č.14 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka 14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2019-12-20 2020-01-07 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 755d-2019 755d-2019 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš 89.00€ 2020-01-01 2020-01-07 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany na rok 2020 1/2020 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 8 500.00€ 2020-01-03 2020-01-03 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 182 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 23.24€ 2019-11-15 2019-11-18 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P3649/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2019-10-28 2019-11-18 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24-10/2019 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 11 764.14€ 2019-11-08 2019-11-14 Stiahnuť
Darovacia zmluva 181 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 902.86€ 2019-10-23 2019-10-25 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 00315346MPG083 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/c, 81102 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2019-10-07 2019-10-11 Stiahnuť
Zamestnávateľská zmluva - DDS 109008476 AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava 15.00€ 2019-10-11 2019-10-11 Stiahnuť
Zmluva o dielo 24-10/2019 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 29 614.18€ 2019-10-01 2019-10-07 Stiahnuť
Zmluva o kontrolnej činnosti 180 EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava 193.20€ 2019-09-02 2019-09-09 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní mediačnej činnosti 179 Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková, Lichardova 524/5, 03301 Liptovský Hrádok 0.00€ 2019-08-02 2019-08-02 Stiahnuť
Nájomná zmluva 178 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2019-06-28 2019-07-03 Stiahnuť

Stránky