Číslo objednávky Popis Cenazoradiť zostupne Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
16/2022 Objednávame si u Vás, na základe cenovej ponuky zo dňa 30.06.2022, dodávku a montáž obojstranného zábradlia na moste pri MŠ v Kvačanoch. 5 049.60€ 2022-07-15 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
11/2020 Objednávame si u Vás opravy výtlkov MK na základe cenovej ponuky zo dňa 28.9.2020. 5 343.83€ 2020-10-07 RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok Jozef Grúň, starosta obce Kvačany
8/2016 Objednávame si u Vás kultúrny program na kultúrno-spoločenské podujatie "Deň s MUFUZOU", ktoré sa uskutoční 18.6.2016. 7 050.00€ 2016-05-27 vybornahudba.sk s.r.o., Kadnárova 10, 831 53 Bratislava Jozef Grúň, starosta obceč
2/2014 Oprava miestnej komunikácie k cintorínu na Dlhej Lúke 7 600.00€ 2014-02-17 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2016 Objednávame si u Vás prevedenie nasledovných prác na ČOV v BD č. 257 Kvačany: vystriekanie a vyčistenie nádrže, odkopanie nádrže a natiahnutie nových rozvodov, demontáž a likvidácia starého technol. vystrojenia, montáž nového technol. vystrojenia, montáž nového elektrorozvádzača vrátane plastovej rozvod. skrine, zapojenie technológie a elektrozapojenie elektrorozvádzača, nastavenie chodu čistiaceho cyklu v riadiacej jednotke, odskúšanie chodu a funkčné skúšky, uvedenie ČOV do prevádzky, zasypanie nádrže a úprava terénu. 8 244.00€ 2016-05-26 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
21/2022 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo 7.10.2022 úpravu a spevnenie plôch pre HZ v Kvačanoch 11 976.07€ 2022-11-03 ZANDER s.r.o., Beňovolehotská 3207/71, 026 01 Dolný Kubín Jozef Grúň, starosta obce
2019 Objednávame si u Vás na základe verejného obstarávania traktorovú kosačku s príslušenstvom. 12 844.98€ 2019-03-12 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce

Stránky