Číslo objednávky Popiszoradiť zostupne Cena Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
5/2022 Objednávame si u Vás správu registratúry a vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov našej obce podľa predloženej CP AT/01/2022 zo dňa 27.1.2022. 1 186.80€ 2022-02-09 ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, 031 42 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2018 Objednávame si u Vás stmievač Eurolite EDX-4R DMX RDM Dimmer pack. 117.00€ 2018-05-14 M. Ostrowski Sp.J., l. Armii Krajowej 5, 50-541 Wroclaw Jozef Grúň, starosta obce
4/2021 Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 16 ks v cene 3,83 € + zmluvná odmena 1,48 €. 62.76€ 2021-03-04 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Milan Galica, zástupca starostu obce
13/2016 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,15 € v počte 135 ks. 437.25€ 2016-08-30 DOXX-stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Jozef Grúň, starosta obce
6/2020 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,83 € v počte 250 ks + 7,20 € zmluvná odmena. 964.70€ 08K112046 2020-05-06 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Jozef Grúň, starosta obce
14/2020 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,83 € v počte 250 ks + 7,20 € zmluvná odmena. 964.70€ 2020-12-03 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Katarína Kunová, pracovníčka OcÚ
7/2021 Objednávame si u Vás tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M227sdn. 219.42€ 2021-03-17 PARTNER Retail s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 2 Milan Galica, zástupca starostu obce
6/2022 Objednávame si u Vás toner HP CF230X - originálny čierny v počte 2 ks 173.00€ 2022-04-01 Goset BB s.r.o., Robotnícka 3905, 974 01 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce
12/2017 Objednávame si u Vás toner žltý, modrý, purpurový do kopír. stroja OKI MC853. 353.52€ 2017-08-18 Extreme Computers, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo Jozef Grúň, starosta obce
8/2023 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne MC853, obrazové valce do tlačiarne MC853 a zobrazovací valec do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M227sdn 1 089.22€ 2023-07-26 VVTech eShop, Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota Jozef Grúň, starosta obce
11/2016 Objednávame si u Vás ubytovanie v rekreačnej chate v Kvačanoch pre hostí MUFUZY na 1 noc z 18.6. na 19.6.2016. 189.00€ 2016-06-16 Wellness Hotel Chopok****, Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
13/2022 Objednávame si u Vás úpravu parkovacej plochy pred cintorínom v Kvačanoch podľa cenovej ponuky zo dňa 12.5.2022. 2 539.49€ 2022-06-15 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
9/2017 Objednávame si u Vás varovný systém VM Florian s príslušenstvom 2 365.80€ 2017-05-11 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov Jozef Grúň, starosta obce
15/2017 Objednávame si u Vás večeru na piatok 20.10.2017 pri príležitosti mesiaca október "Úcta k starším" v počte 60 ks. 780.00€ 2017-10-16 Jamajka s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 270 Jozef Grúň, starosta obce
20/2015 Objednávame si u Vás vianočnú vonkajšiu reťaz 320 LED farebnú, 24m v počte 1 ks. 36.20€ 2015-12-15 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 036 01 Martin Jozef Grúň, starosta obce
19/2015 Objednávame si u Vás vianočnú vonkajšiu reťaz 320 LED farebnú, 24m v počte 2 ks. 68.70€ 2015-12-08 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 03601 Martin Jozef Grúň, starosta obce
15/2022 Objednávame si u Vás vrecovaný asfalt 2 palety /2 tony/ s dopravou. 876.00€ 2022-06-15 ALL77 s.r.o., Čiky 1164/5, 941 11 Palárikovo Jozef Grúň, starosta obce
2/2023 Objednávame si u Vás výčapné zariadenie Lindr KONTAKT 40/Kprofi Green Line - 2x kohút s vstavaným vzduchovým kompresorom. 1 122.44€ 2023-04-19 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové Jozef Grúň, starosta obce
14/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na prístrešku na Dlhej Lúke podľa cenovej ponuky. 693.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
13/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na zastávke v Kvačanoch podľa cenovej ponuky. 467.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
14/2017 Objednávame si u Vás výkopové práce a zahŕňanie štrkodrvy pri ZŠ Kvačany. 600.00€ 2017-10-16 Bohumír Gonšenica, Liptovské Matiašovce 38, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
10/2015 Objednávame si u Vás výkres výstuže schodišťa na stavbu telocvične ZŠ Kvačany 120.00€ 2015-07-31 Ing. Daniel Zarevúcky, Vrbická 2072/9, 031 42 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
10/2020 Objednávame si u Vás výmenu komponentov ČOV v BD č. 257 podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 4.9.2020. 2 724.00€ 2020-09-16 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
3/2022 Objednávame si u Vás vypracovanie pasportizácie MK obce podľa predloženej CP 2022001. 1 960.00€ 2022-02-09 Nordic House s.r.o., Hlavná 36, 032 02 Závažná Poruba Jozef Grúň, starosta obce
4/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie Programu rozvoja obce Kvačany na roky 2014-2023 990.00€ 2017-03-06 GAVIS s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Jozef Grúň, starosta obce

Stránky