Číslo objednávky Popis Cenazoradiť zostupne Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
8/2022 Objednávame si u Vás poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS. 490.00€ 2022-04-26 MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno Jozef Grúň, starosta obce
7/2017 Objednávame si u Vás opílenie 5 stromov na cintoríne v Kvačanoch a 3 stromov v parku pri Obecnom úrade 490.00€ 2017-03-27 Ján Rypák, Horná Lehota 145, 976 51 Jozef Grúň, starosta obce
8/2017 Objednávame si u Vás opravu strechy obecného úradu v Kvačanoch a garáže 500.00€ 2017-04-12 DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
8/2020 Objednávame si u Vás OKI originál tonerové kazety čiernu 3 ks, azurovú 1 ks, purpurovú 1 ks a žltú 1 ks 520.76€ 2020-08-17 PARTNER Retail s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 2 Jozef Grúň, starosta oébce
22/2022 Objednávame si u Vás 200 ks tašku WAVE PATTERN. 534.23€ 2022-11-04 National Pen a.s., P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
6/2017 Objednávame si u Vás 20 ks 110l kovových kontajnerov. 540.00€ 2017-03-27 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
13/2014 Objednávame si u Vás prepracovanie - sprievodnej správy SO 02, technickej správy, tepelnotechnické posúdenie, celkový rozpočet a rozpočet na projekt a dopracovanie sady výkresov pre ZŠ Kvačany v počte po 2 ks 550.00€ 2014-07-14 Koliba ORALISKO s.r.o., Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok Jozef Grúň, starosta obce
6/2023 Objednávame si u Vás nožnicový stan 3x6 červený v počte 2 ks. 587.96€ 2023-06-29 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice Jozef Grúň, starosta obce
9/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtovej dokumentácie a digitalizáciu projektovej dokumentácie stavby "Komunikačné zariadenia k.ú. Kvačany a k.ú. Dlhá Lúka" 600.00€ 2015-07-08 Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou Jozef Grúň, starosta obce
14/2017 Objednávame si u Vás výkopové práce a zahŕňanie štrkodrvy pri ZŠ Kvačany. 600.00€ 2017-10-16 Bohumír Gonšenica, Liptovské Matiašovce 38, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
5/2019 Objednávame si u Vás vystúpenie Maroša Banga na 22.6.2019. 600.00€ 2019-04-12 Ambrelo, občianske združenie, Sputnikova 19, 821 02 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
15/2016 Objednávame si u Vás 3 ks betónový kôš šesťhranný 85l s oceľovým krytom, katal. číslo OK 041 v prevedení hnedé kamenivo a oceľový kryt vo farbe hnedá Ral 8017. 604.32€ 2016-09-28 ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava 2 Jozef Grúň, starosta obce
14/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na prístrešku na Dlhej Lúke podľa cenovej ponuky. 693.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
10/2021 Objednávame si u Vás 2 ks informačné vitríny vonkajšie M40 12xA4 + stĺpiky 774.40€ 2021-07-28 Agentura Bonair - Pavel Rychetský, Kojice 35, 533 12 Kojice Milan Galica, zástupca starostu
15/2017 Objednávame si u Vás večeru na piatok 20.10.2017 pri príležitosti mesiaca október "Úcta k starším" v počte 60 ks. 780.00€ 2017-10-16 Jamajka s.r.o., 032 23 Liptovská Sielnica 270 Jozef Grúň, starosta obce
13/2017 Objednávame si u Vás materiál štrkodrva 0150 60 ton a frakcia 063 40 ton + doprava 800.40€ 2017-10-16 ISO & spol. s r. o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
15/2022 Objednávame si u Vás vrecovaný asfalt 2 palety /2 tony/ s dopravou. 876.00€ 2022-06-15 ALL77 s.r.o., Čiky 1164/5, 941 11 Palárikovo Jozef Grúň, starosta obce
7/2022 Objednávame si u Vás 110 l kuka nádoby - 0,80 mm v počte 20 ks. 882.00€ 2022-04-26 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
6/2020 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,83 € v počte 250 ks + 7,20 € zmluvná odmena. 964.70€ 08K112046 2020-05-06 DOXX - stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Jozef Grúň, starosta obce
14/2020 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,83 € v počte 250 ks + 7,20 € zmluvná odmena. 964.70€ 2020-12-03 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Katarína Kunová, pracovníčka OcÚ
4/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie Programu rozvoja obce Kvačany na roky 2014-2023 990.00€ 2017-03-06 GAVIS s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Jozef Grúň, starosta obce
6/2016 Objednávame si u Vás servisné práce na ČOV v BD č. 257 Kvačany: komplexnú kontrolu ČOV a riadiacej jednotky. 996.00€ 2016-04-19 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
11/2023 Objednávame si u Vás kuchynskú linku - DHZ. 1 009.00€ 2023-10-02 KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín Jozef Grúň, starosta obce
9/2019 Objednávame si u Vás, na základe cenovej ponuky zo dňa 27.8.2019, 5 ks 1100 l plastový kontajner v sume 210 € s DPH/ks. 1 050.00€ 2019-08-28 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
8/2023 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne MC853, obrazové valce do tlačiarne MC853 a zobrazovací valec do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M227sdn 1 089.22€ 2023-07-26 VVTech eShop, Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota Jozef Grúň, starosta obce

Stránky