Číslo objednávky Popis Cena Číslo zmluvy Dátumzoradiť vzostupne Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
11/2016 Objednávame si u Vás ubytovanie v rekreačnej chate v Kvačanoch pre hostí MUFUZY na 1 noc z 18.6. na 19.6.2016. 189.00€ 2016-06-16 Wellness Hotel Chopok****, Demänovská dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
10/2016 Objednávame si u Vás prenájom 2 ks mobilných toaliet na deň 18.6.2016 0.00€ 2016-06-16 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
9/2016 Objednávame si u Vás prečistenie upchatej kanalizácie na BD č. 257. 0.00€ 2016-05-30 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
8/2016 Objednávame si u Vás kultúrny program na kultúrno-spoločenské podujatie "Deň s MUFUZOU", ktoré sa uskutoční 18.6.2016. 7 050.00€ 2016-05-27 vybornahudba.sk s.r.o., Kadnárova 10, 831 53 Bratislava Jozef Grúň, starosta obceč
7/2016 Objednávame si u Vás prevedenie nasledovných prác na ČOV v BD č. 257 Kvačany: vystriekanie a vyčistenie nádrže, odkopanie nádrže a natiahnutie nových rozvodov, demontáž a likvidácia starého technol. vystrojenia, montáž nového technol. vystrojenia, montáž nového elektrorozvádzača vrátane plastovej rozvod. skrine, zapojenie technológie a elektrozapojenie elektrorozvádzača, nastavenie chodu čistiaceho cyklu v riadiacej jednotke, odskúšanie chodu a funkčné skúšky, uvedenie ČOV do prevádzky, zasypanie nádrže a úprava terénu. 8 244.00€ 2016-05-26 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
6/2016 Objednávame si u Vás servisné práce na ČOV v BD č. 257 Kvačany: komplexnú kontrolu ČOV a riadiacej jednotky. 996.00€ 2016-04-19 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
5/2016 Objednávame si u Vás ručný zametací stroj Starmix Haaga 697 a silikónový sprey v počte 1 ks. 1 196.28€ 2016-04-11 Ingoclear, Podunajská 25, 821 06 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
4/2016 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2016-03-10 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
3/2016 Objednávame si u Vás Knihu Liptov z neba v počte 20 ks. 300.00€ 2016-02-04 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Jozef Grúň, starosta obce
2/2016 Objednávame si u Vás Osvedčovaciu knihu II. - podpis v počte 1 ks. 12.18€ 2016-01-15 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
1/2016 Objednávame si u Vás používateľské práva na používanie softvéru OBERON na r. 2016 80.00€ 2016-01-14 Exalogic s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá Jozef Grúň, starosta obce
21/2015 Objednávame si u Vás džberovú striekačku - 1 ks, prechod C/D - 1 ks, hadica D 25 PUR zásahová so spojkami červena - 2 ks a čistič kanálov D 25 - 1 ks. 265.10€ 2015-12-18 Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém, Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Jozef Grúň, starosta obce
20/2015 Objednávame si u Vás vianočnú vonkajšiu reťaz 320 LED farebnú, 24m v počte 1 ks. 36.20€ 2015-12-15 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 036 01 Martin Jozef Grúň, starosta obce
19/2015 Objednávame si u Vás vianočnú vonkajšiu reťaz 320 LED farebnú, 24m v počte 2 ks. 68.70€ 2015-12-08 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 03601 Martin Jozef Grúň, starosta obce
17/2015 Objednávame si u Vás Skartátor Powershred 53C. 127.01€ 2015-12-03 PORTER s.r.o., Pluhová 42, 831 03 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
18/2015 Objednávame si u Vás APC Záložný zdroj ES BE 550G - CP 65.85€ 2015-12-03 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
16/2015 Objednávame si u Vás opravu chodby v BD č. 257 - 2 vchod a to vrátane materiálu nasledovne: sadrokartónový strop 2,3x1,8, tepelná izolácia hr. 10 cm 2,3x1,8, Al fólia 2,3x1,8, maľba 2,3x1,8 200.00€ 2015-11-23 SDK-TAV s.r.o., Kvačany 257/7, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
15/2015 Objednávame si u Vás opravy v byte č. 257/7 a to : položenie plávajúcej podlahy 2,35x2,40 a 3,35x1,10 a maľbu bytu 2,35x2,40x2,60 vrátane materiálu 170.00€ 2015-11-23 SDK-TAV s.r.o., Kvačany 257/7, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
13/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na zastávke v Kvačanoch podľa cenovej ponuky. 467.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
12/2015 Objednávame si u Vás: Bushfire SK + nápis Hasiči 5 ks, Josephine II compact s PU membránou 5 ks,zásahová prilba Kalisz Vulkan zlatý štít, bright yellow 5 ks, držiak svietidla na prilbu Kalisz uni sada 5 ks, Nôž otvárací FOX MFH 45821 5 ks, lukov zásahová obuv s membránou 5 ks, svietidlo na prilbu M-FIRE 5 ks 3 714.00€ 2015-11-18 Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém, Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Jozef Grúň, starosta obce
14/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na prístrešku na Dlhej Lúke podľa cenovej ponuky. 693.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
11/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie projektu EIA "Protipovodňové opatrenia č. 1 v obci Kvačany" 1 800.00€ 2015-08-04 RTC plus s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
10/2015 Objednávame si u Vás výkres výstuže schodišťa na stavbu telocvične ZŠ Kvačany 120.00€ 2015-07-31 Ing. Daniel Zarevúcky, Vrbická 2072/9, 031 42 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
9/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtovej dokumentácie a digitalizáciu projektovej dokumentácie stavby "Komunikačné zariadenia k.ú. Kvačany a k.ú. Dlhá Lúka" 600.00€ 2015-07-08 Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou Jozef Grúň, starosta obce
8/2015 Objednávame si u Vás vystavenie po 2 ks paré naviac na projekt stavby a štúdiu stavby Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 400.00€ 2015-07-01 Ing. arch Beáta Vavrová, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce

Stránky