Číslo objednávky Popiszoradiť zostupne Cena Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
2/2016 Objednávame si u Vás Osvedčovaciu knihu II. - podpis v počte 1 ks. 12.18€ 2016-01-15 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
13/2023 Objednávame si u Vás PD a ing. činnosť na stavbu: Zmena časti stavby SO 02, nadstavba, prístavba, modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany. 1 500.00€ 2023-11-09 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
12/2023 Objednávame si u Vás plynový ohrievač G21 MOON v počte 2 ks. 404.00€ 2023-10-18 Oto Hroba STEPS NITRA, Novozámocká 911/161 A, 949 05 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
8/2022 Objednávame si u Vás poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS. 490.00€ 2022-04-26 MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno Jozef Grúň, starosta obce
1/2016 Objednávame si u Vás používateľské práva na používanie softvéru OBERON na r. 2016 80.00€ 2016-01-14 Exalogic s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá Jozef Grúň, starosta obce
11/2017 Objednávame si u Vás prečistenie kanála v obci Kvačany. 0.00€ 2017-06-22 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
17/2022 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pri BD č. 257. 0.00€ 2022-09-26 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
5/2020 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v MŠ Kvačany č. 232 0.00€ 2020-04-27 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
6/2021 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v MŠ Kvačany č. 232. 103.10€ 2021-03-10 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Milan Galica, zástupca starostu obce
9/2016 Objednávame si u Vás prečistenie upchatej kanalizácie na BD č. 257. 0.00€ 2016-05-30 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
5/2018 Objednávame si u Vás prečistenie upchatej kanalizácie na BD č. 257. 0.00€ 2018-02-14 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2019 Objednávame si u Vás prečistenie upchatej priepustovej rúry v časti obce Dlhá Lúka pred RD č. 169. 0.00€ 2019-07-10 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
13/2021 Objednávame si u Vás preklad listiny Sielnica 1564 o slobodnom užívaní Čierneho lesa - Dlhá Lúka 54.00€ 2021-11-02 LEXIKA s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava Milan Galica, zástupca starostu obce
10/2016 Objednávame si u Vás prenájom 2 ks mobilných toaliet na deň 18.6.2016 0.00€ 2016-06-16 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
13/2014 Objednávame si u Vás prepracovanie - sprievodnej správy SO 02, technickej správy, tepelnotechnické posúdenie, celkový rozpočet a rozpočet na projekt a dopracovanie sady výkresov pre ZŠ Kvačany v počte po 2 ks 550.00€ 2014-07-14 Koliba ORALISKO s.r.o., Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok Jozef Grúň, starosta obce
7/2016 Objednávame si u Vás prevedenie nasledovných prác na ČOV v BD č. 257 Kvačany: vystriekanie a vyčistenie nádrže, odkopanie nádrže a natiahnutie nových rozvodov, demontáž a likvidácia starého technol. vystrojenia, montáž nového technol. vystrojenia, montáž nového elektrorozvádzača vrátane plastovej rozvod. skrine, zapojenie technológie a elektrozapojenie elektrorozvádzača, nastavenie chodu čistiaceho cyklu v riadiacej jednotke, odskúšanie chodu a funkčné skúšky, uvedenie ČOV do prevádzky, zasypanie nádrže a úprava terénu. 8 244.00€ 2016-05-26 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
3/2023 Objednávame si u Vás proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v zmysle podmienok z plánu obnovy - obnovy verejných budov. 480.00€ 2023-04-28 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce
14/2022 Objednávame si u Vás realizáciu kamerového systému podľa cenovej ponuky zo dňa 9.5.2022 na MŠ. 2 425.02€ 2022-06-15 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 021 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
16/2023 Objednávame si u Vás reflexné samonavíjacie pásky - 500 ks 175.00€ 2023-11-24 BEMI INVEST EU s.r.o., Staroveská 53/95, 724 00 Ostrava Jozef Grúň, starosta obce
5/2016 Objednávame si u Vás ručný zametací stroj Starmix Haaga 697 a silikónový sprey v počte 1 ks. 1 196.28€ 2016-04-11 Ingoclear, Podunajská 25, 821 06 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
5/2023 Objednávame si u Vás Sanitačnú sadu KOMBI - sud kovová hlava v počte 1ks 126.14€ 2023-05-19 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové Jozef Grúň, starosta obce
12/2022 Objednávame si u Vás šatníkovú skriňu pre hasičov v počte 1 ks a doplnkovú sadu - šatníkovú skriňu pre hasičov v počte 2 ks. 1 098.40€ 2022-06-14 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 023 21 KORŇA Jozef Grúň, starosta obce
6/2016 Objednávame si u Vás servisné práce na ČOV v BD č. 257 Kvačany: komplexnú kontrolu ČOV a riadiacej jednotky. 996.00€ 2016-04-19 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
17/2015 Objednávame si u Vás Skartátor Powershred 53C. 127.01€ 2015-12-03 PORTER s.r.o., Pluhová 42, 831 03 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
3/2019 Objednávame si u Vás špajľu hranatú 40cmx4mm drevenú 5x500 ks. 46.00€ 2019-01-17 CORNICO Company s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec Jozef Grúň, starosta obce

Stránky