Číslo objednávky Popis Cena Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľazoradiť zostupne Objednávku schválil
4/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie Programu rozvoja obce Kvačany na roky 2014-2023 990.00€ 2017-03-06 GAVIS s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Jozef Grúň, starosta obce
6/2014 Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec/mesto a VÚC 0.00€ 2014-03-21 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
5/2014 Objednávka na rastrové údaje z operátu štátneho mapového diela 0.00€ 2014-03-21 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
9/2020 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI. 0.00€ 2020-09-08 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
3/2015 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2015-01-29 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
4/2016 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2016-03-10 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
2/2017 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2017-01-24 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
1/2018 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2018-01-18 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
2/2019 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2019-01-15 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
18/2022 Objednávame si u Vás Náplň do tlačiarne 30X čiernu. 90.46€ 2022-10-20 Gigastore, Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
6/2022 Objednávame si u Vás toner HP CF230X - originálny čierny v počte 2 ks 173.00€ 2022-04-01 Goset BB s.r.o., Robotnícka 3905, 974 01 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce
4/2015 Objednávame si u Vás NOD 32 Antivírus V8 - 3PC na 2 roky 70.04€ 2015-04-09 Green Com SK s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
2/2023 Objednávame si u Vás výčapné zariadenie Lindr KONTAKT 40/Kprofi Green Line - 2x kohút s vstavaným vzduchovým kompresorom. 1 122.44€ 2023-04-19 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové Jozef Grúň, starosta obce
4/2023 Objednávame si u Vás Narážače LINDR po 1 ks BAJONET, PLOCHÝ a KOMBI. 117.66€ 2023-05-05 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové Jozef Grúň, starosta obce
5/2023 Objednávame si u Vás Sanitačnú sadu KOMBI - sud kovová hlava v počte 1ks 126.14€ 2023-05-19 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové Jozef Grúň, starosta obce
8/2014 11 obedov pre členov DHZ obce Kvačany 0.00€ 2014-05-16 Hotel Koliba Gréta, Liptovská Sielnica 270, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
8/2015 Objednávame si u Vás vystavenie po 2 ks paré naviac na projekt stavby a štúdiu stavby Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 400.00€ 2015-07-01 Ing. arch Beáta Vavrová, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
17/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na garáže pri byt. dome č. 226. 0.00€ 2017-11-08 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 032 22 Jozef Grúň, starosta obce
12/2019 Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemok č. KN-C 998, k.ú. Dlhá Lúka. 0.00€ 2019-12-13 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 032 22 Jozef Grúň, starosta obce
3/2018 Objednávame si u Vás znalecký posudok na vypracovanie VŠH kú Kvačany a Dlhá Lúka pre účel zápisu do účtovnej evidencie vo vlastníctve obce, vedené na LV a to Dlhá Lúka č. 376, 846. 965 a 421 a Kvačany č. 1062,376,1490,774,656,661. 0.00€ 2018-02-02 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 03222 Jozef Grúň, starosta obce
10/2015 Objednávame si u Vás výkres výstuže schodišťa na stavbu telocvične ZŠ Kvačany 120.00€ 2015-07-31 Ing. Daniel Zarevúcky, Vrbická 2072/9, 031 42 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
13/2023 Objednávame si u Vás PD a ing. činnosť na stavbu: Zmena časti stavby SO 02, nadstavba, prístavba, modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany. 1 500.00€ 2023-11-09 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
3/2014 Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - Dom smútku v Kvačanoch 227.00€ 2014-03-05 Ing. Soňa Rášová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
5/2016 Objednávame si u Vás ručný zametací stroj Starmix Haaga 697 a silikónový sprey v počte 1 ks. 1 196.28€ 2016-04-11 Ingoclear, Podunajská 25, 821 06 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
3/2023 Objednávame si u Vás proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v zmysle podmienok z plánu obnovy - obnovy verejných budov. 480.00€ 2023-04-28 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce

Stránky