Číslo objednávky Popis Cenazoradiť vzostupne Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
8/2017 Objednávame si u Vás opravu strechy obecného úradu v Kvačanoch a garáže 500.00€ 2017-04-12 DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
8/2022 Objednávame si u Vás poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS. 490.00€ 2022-04-26 MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno Jozef Grúň, starosta obce
7/2017 Objednávame si u Vás opílenie 5 stromov na cintoríne v Kvačanoch a 3 stromov v parku pri Obecnom úrade 490.00€ 2017-03-27 Ján Rypák, Horná Lehota 145, 976 51 Jozef Grúň, starosta obce
3/2023 Objednávame si u Vás proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v zmysle podmienok z plánu obnovy - obnovy verejných budov. 480.00€ 2023-04-28 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce
13/2015 Objednávame si u Vás vykonanie prác na zastávke v Kvačanoch podľa cenovej ponuky. 467.00€ 2015-11-18 Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 230, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
8/2019 Objednávame si u Vás 5 ks odvodňovacích žľabov tvaru U o rozmeroch 500x500x2000 mm v cene 92,40€ za ks s DPH. 462.00€ 2019-07-12 PROSPER POPRAD s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad Jozef Grúň, starosta obce
4/2014 Objednávka na vypracovanie Bezpečnostného projektu pre obec Kvačany 450.00€ 2014-03-13 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Jozef Grúň, starosta obce
13/2016 Objednávame si u Vás stravné lístky v sume 3,15 € v počte 135 ks. 437.25€ 2016-08-30 DOXX-stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Jozef Grúň, starosta obce
2/2022 Objednávame si u Vás germicídny žiarič PROLUX G 36WA-DO biely. 435.00€ 2022-02-08 ZDRAVKO s.r.o., Mäsiarska 26, Košice Jozef Grúň, starosta obce
14/2021 Objednávame si u Vás germicídny žiarič NEXA PROLUX G 36W 434.80€ 2021-11-23 PRIMIO s.r.o., Petrovany 557, 08253 Milan Galica, zástupca starostu obce
12/2020 Objednávame si u Vás 3 ks stojan na dezinfekciu rúk s bezdotykovým dávkovačom. 424.76€ 2020-10-26 Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
12/2023 Objednávame si u Vás plynový ohrievač G21 MOON v počte 2 ks. 404.00€ 2023-10-18 Oto Hroba STEPS NITRA, Novozámocká 911/161 A, 949 05 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
8/2015 Objednávame si u Vás vystavenie po 2 ks paré naviac na projekt stavby a štúdiu stavby Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 400.00€ 2015-07-01 Ing. arch Beáta Vavrová, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
12/2017 Objednávame si u Vás toner žltý, modrý, purpurový do kopír. stroja OKI MC853. 353.52€ 2017-08-18 Extreme Computers, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo Jozef Grúň, starosta obce
1/2019 Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne OKI. 346.40€ 2019-01-15 interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6,031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
8/2018 Objednávame si u Vás 2 ks nožnicové stany červené o rozmeroch 3x6 m 320.00€ 2018-06-04 Patrik Chovanec, Sveržov 68, 08602 Sveržov Jozef Grúň, starosta obce
20/2022 Objednávame si u Vás kalendár stolový Kuchárka 2023 v počte 210 ks. 304.92€ 2022-11-02 Fuego, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
3/2016 Objednávame si u Vás Knihu Liptov z neba v počte 20 ks. 300.00€ 2016-02-04 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Jozef Grúň, starosta obce
6/2015 Objednávame si u Vás záväzne audit verejného osvetlenia a svetlo-technickú štúdiu obce Kvačany. Počet svetelných bodov je 48 a 1 rozvádzač verejného osvetlenia. 270.00€ 2015-05-25 CEVO s.r.o., Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37 Jozef Grúň, starosta obce
21/2015 Objednávame si u Vás džberovú striekačku - 1 ks, prechod C/D - 1 ks, hadica D 25 PUR zásahová so spojkami červena - 2 ks a čistič kanálov D 25 - 1 ks. 265.10€ 2015-12-18 Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém, Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Jozef Grúň, starosta obce
12/2016 Objednávame si u Vás knihu Liptov z neba v počte 50 ks. 247.50€ 2016-07-27 CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Jozef Grúň, starosta obce
1/2017 Objednávame si u Vás 250 ks pier s potlačou + 125 ks zdarma 234.99€ 2017-01-19 National Pen, P.O.BOX 0013, 800 90 Bratislava 090 Jozef Grúň, starosta obce
3/2014 Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - Dom smútku v Kvačanoch 227.00€ 2014-03-05 Ing. Soňa Rášová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2021 Objednávame si u Vás tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M227sdn. 219.42€ 2021-03-17 PARTNER Retail s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 2 Milan Galica, zástupca starostu obce
10/2023 Objednávame si u Vás naprogramovanie frekvencií staníc DHZ pre 7 zariadení. 210.00€ 2023-09-29 MURKA s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen Jozef Grúň, starosta obce

Stránky