Číslo objednávky Popis Cenazoradiť zostupne Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
6/2014 Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec/mesto a VÚC 0.00€ 2014-03-21 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
16/2021 Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemky KN-E 476/2, 476/3 (KN-C 107/4), 476/1 a 475 nachádzajúce sa v k. ú. Dlhá Lúka. 0.00€ 2021-12-10 Babka Bohuslav Ing., Liptovský Trnovec 169, 032 22 Jozef Grúň, starosta obce
12/2014 Objednávame si u Vás odborné poradenstvo v oblasti sociálneho bývania a správy bytových domov. 0.00€ 2014-07-02 Dr. Jozef Tlamka, Podtatranského 65,031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
10/2016 Objednávame si u Vás prenájom 2 ks mobilných toaliet na deň 18.6.2016 0.00€ 2016-06-16 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
5/2020 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v MŠ Kvačany č. 232 0.00€ 2020-04-27 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
23/2022 Objednávame si u Vás obnovenie údajov URBIS na novom PC a nastavenie aktualizácie pracovnej stanice. 0.00€ 2022-12-01 MADE s.r.o., J.M.Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica Jozef Grúň, starosta obce
17/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na garáže pri byt. dome č. 226. 0.00€ 2017-11-08 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 032 22 Jozef Grúň, starosta obce
10/2014 kone na Deň detí-dňa 7.6.2014 0.00€ 2014-06-04 ZAHIRA s.r.o., Liptovské Behárovce 032 21 Jozef Grúň, starosta obce
3/2020 Objednávame si u Vás nakladanie frézovanej drte, ktorá bude použitá na obecné komunikácie. 0.00€ 2020-02-27 Správa ciest ŽSK, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2015 Objednávame si u Vás 1x Duté nity ku kliešťam 2682, 400 ks v balení 6.50€ 2015-06-30 Róbert Orság, ROC TOOLS, Sama Chalupku 432/1, 082 71 Lipany Jozef Grúň, starosta obce
1/2022 Objednávame si u Vás Osvedčovaciu knihu II- podpis - 1 ks. 10.01€ 2022-01-17 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
2/2016 Objednávame si u Vás Osvedčovaciu knihu II. - podpis v počte 1 ks. 12.18€ 2016-01-15 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
2/2020 Objednávame si u Vás 50 ks potvrdenie o pobyte - bianco. 14.30€ 2020-02-18 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
14/2023 Objednávame si u Vás generálny audit organizácie a výkon zodpovednej osoby. 24.00€ 2023-11-20 osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Jozef Grúň, starosta obce
1/2014 užívateľské práva na používanie software OBERON 25.00€ 2014-01-10 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 13, 034 83 Jozef Grúň, starosta obce
1/2015 Na základe licenčných podmienok objednávame užívateľské práva na používanie software OBERON /licenciu/ podľa platného cenníka licencií. 25.00€ 2015-01-07 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 13, 034 83 Jozef Grúň, starosta obce
4/2018 Objednávame si u Vás 3 x laminovacie fólie A4 125 mic, lesklé. 29.33€ 2018-02-12 Compy-Com spol.s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 03101 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
20/2015 Objednávame si u Vás vianočnú vonkajšiu reťaz 320 LED farebnú, 24m v počte 1 ks. 36.20€ 2015-12-15 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 036 01 Martin Jozef Grúň, starosta obce
2/2024 Objednávame si u Vás poháre PVC, kávové lyžičky, poháriky, obrúsky biele, papierové obrusy. 39.47€ 2024-01-15 TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok Jozef Grúň, starosta obce
18/2023 Objednávame si u Vás OSRAM 64745 1000W - 2 ks. 40.20€ 2023-12-06 INTERLUX Lighting s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
9/2021 Objednávame si u Vás hroty proti holubom 10 m. 42.90€ 2021-05-31 Aderyn s.r.o., Fučíková 538/34, 976 67 Závadka nad Hronom Milan Galica, zástupca starostu obce
3/2019 Objednávame si u Vás špajľu hranatú 40cmx4mm drevenú 5x500 ks. 46.00€ 2019-01-17 CORNICO Company s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec Jozef Grúň, starosta obce
3/2017 Objednávame si u Vás OKI Toner čierny do tlačiarne MC 853. 52.16€ 2017-02-10 eTECHSHOP.sk Záhradkárska 901/7, 013 01 Teplička nad Váhom Jozef Grúň, starosta obce
13/2021 Objednávame si u Vás preklad listiny Sielnica 1564 o slobodnom užívaní Čierneho lesa - Dlhá Lúka 54.00€ 2021-11-02 LEXIKA s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava Milan Galica, zástupca starostu obce
15/2023 Objednávame si u Vás kompaktný DMX kontrolér pre ovládanie svetiel a prepojovací DMX kábel o dĺžke 1,50 m. 55.79€ 2023-11-23 MUZIKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 Jozef Grúň, starosta obce

Stránky