Číslo objednávky Popis Cena Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválilzoradiť zostupne
1/2014 užívateľské práva na používanie software OBERON 25.00€ 2014-01-10 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 13, 034 83 Jozef Grúň, starosta obce
2/2014 Oprava miestnej komunikácie k cintorínu na Dlhej Lúke 7 600.00€ 2014-02-17 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
3/2014 Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - Dom smútku v Kvačanoch 227.00€ 2014-03-05 Ing. Soňa Rášová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
4/2014 Objednávka na vypracovanie Bezpečnostného projektu pre obec Kvačany 450.00€ 2014-03-13 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Jozef Grúň, starosta obce
6/2014 Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec/mesto a VÚC 0.00€ 2014-03-21 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
5/2014 Objednávka na rastrové údaje z operátu štátneho mapového diela 0.00€ 2014-03-21 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
7/2014 Vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie na objekte - Dom smútku 0.00€ 2014-04-02 FYRO - Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
8/2014 11 obedov pre členov DHZ obce Kvačany 0.00€ 2014-05-16 Hotel Koliba Gréta, Liptovská Sielnica 270, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
9/2014 MANITOU 741 /nakladač/ k odstraňovaniu nánosov po povodniach zo dňa 15.-16.5.2014 0.00€ 2014-05-16 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
10/2014 kone na Deň detí-dňa 7.6.2014 0.00€ 2014-06-04 ZAHIRA s.r.o., Liptovské Behárovce 032 21 Jozef Grúň, starosta obce
11/2014 Objednávame si u Vás znalecký posudok na parcely č KNE 298, KNE 299/3, KNE 299/2, KNE 299/1 a KNE 300/501 za účelom odkúpenia príp. nájmu pozemkov. 0.00€ 2014-06-18 Babka Bohuslav,Ing., Liptovský Trnovec 169, 032 22 Jozef Grúň, starosta obce
12/2014 Objednávame si u Vás odborné poradenstvo v oblasti sociálneho bývania a správy bytových domov. 0.00€ 2014-07-02 Dr. Jozef Tlamka, Podtatranského 65,031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
13/2014 Objednávame si u Vás prepracovanie - sprievodnej správy SO 02, technickej správy, tepelnotechnické posúdenie, celkový rozpočet a rozpočet na projekt a dopracovanie sady výkresov pre ZŠ Kvačany v počte po 2 ks 550.00€ 2014-07-14 Koliba ORALISKO s.r.o., Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok Jozef Grúň, starosta obce
1/2015 Na základe licenčných podmienok objednávame užívateľské práva na používanie software OBERON /licenciu/ podľa platného cenníka licencií. 25.00€ 2015-01-07 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 13, 034 83 Jozef Grúň, starosta obce
2/2015 Objednávka na 200 ks hliníkových štítkov pre psov s potlačou na 1. strane a 200 ks kovových krúžkov 130.00€ 2015-01-22 LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Jozef Grúň, starosta obce
3/2015 Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI 0.00€ 2015-01-29 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
4/2015 Objednávame si u Vás NOD 32 Antivírus V8 - 3PC na 2 roky 70.04€ 2015-04-09 Green Com SK s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce
5/2015 Objednávame si u Vás aerovizuálnu prehliadku obce Kvačany 100.00€ 2015-04-13 Michal ROSTAS - SOUNDVISION, SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica Jozef Grúň, starosta obce
6/2015 Objednávame si u Vás záväzne audit verejného osvetlenia a svetlo-technickú štúdiu obce Kvačany. Počet svetelných bodov je 48 a 1 rozvádzač verejného osvetlenia. 270.00€ 2015-05-25 CEVO s.r.o., Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37 Jozef Grúň, starosta obce
8/2015 Objednávame si u Vás vystavenie po 2 ks paré naviac na projekt stavby a štúdiu stavby Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 400.00€ 2015-07-01 Ing. arch Beáta Vavrová, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
7/2015 Objednávame si u Vás 1x Duté nity ku kliešťam 2682, 400 ks v balení 6.50€ 2015-06-30 Róbert Orság, ROC TOOLS, Sama Chalupku 432/1, 082 71 Lipany Jozef Grúň, starosta obce
9/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtovej dokumentácie a digitalizáciu projektovej dokumentácie stavby "Komunikačné zariadenia k.ú. Kvačany a k.ú. Dlhá Lúka" 600.00€ 2015-07-08 Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou Jozef Grúň, starosta obce
10/2015 Objednávame si u Vás výkres výstuže schodišťa na stavbu telocvične ZŠ Kvačany 120.00€ 2015-07-31 Ing. Daniel Zarevúcky, Vrbická 2072/9, 031 42 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
11/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie projektu EIA "Protipovodňové opatrenia č. 1 v obci Kvačany" 1 800.00€ 2015-08-04 RTC plus s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
12/2015 Objednávame si u Vás: Bushfire SK + nápis Hasiči 5 ks, Josephine II compact s PU membránou 5 ks,zásahová prilba Kalisz Vulkan zlatý štít, bright yellow 5 ks, držiak svietidla na prilbu Kalisz uni sada 5 ks, Nôž otvárací FOX MFH 45821 5 ks, lukov zásahová obuv s membránou 5 ks, svietidlo na prilbu M-FIRE 5 ks 3 714.00€ 2015-11-18 Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém, Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Jozef Grúň, starosta obce

Stránky