Číslo objednávky Popis Cenazoradiť vzostupne Číslo zmluvy Dátum Identifikácia dodávateľa Objednávku schválil
2019 Objednávame si u Vás na základe verejného obstarávania traktorovú kosačku s príslušenstvom. 12 844.98€ 2019-03-12 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
21/2022 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo 7.10.2022 úpravu a spevnenie plôch pre HZ v Kvačanoch 11 976.07€ 2022-11-03 ZANDER s.r.o., Beňovolehotská 3207/71, 026 01 Dolný Kubín Jozef Grúň, starosta obce
7/2016 Objednávame si u Vás prevedenie nasledovných prác na ČOV v BD č. 257 Kvačany: vystriekanie a vyčistenie nádrže, odkopanie nádrže a natiahnutie nových rozvodov, demontáž a likvidácia starého technol. vystrojenia, montáž nového technol. vystrojenia, montáž nového elektrorozvádzača vrátane plastovej rozvod. skrine, zapojenie technológie a elektrozapojenie elektrorozvádzača, nastavenie chodu čistiaceho cyklu v riadiacej jednotke, odskúšanie chodu a funkčné skúšky, uvedenie ČOV do prevádzky, zasypanie nádrže a úprava terénu. 8 244.00€ 2016-05-26 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
2/2014 Oprava miestnej komunikácie k cintorínu na Dlhej Lúke 7 600.00€ 2014-02-17 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
8/2016 Objednávame si u Vás kultúrny program na kultúrno-spoločenské podujatie "Deň s MUFUZOU", ktoré sa uskutoční 18.6.2016. 7 050.00€ 2016-05-27 vybornahudba.sk s.r.o., Kadnárova 10, 831 53 Bratislava Jozef Grúň, starosta obceč
11/2020 Objednávame si u Vás opravy výtlkov MK na základe cenovej ponuky zo dňa 28.9.2020. 5 343.83€ 2020-10-07 RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok Jozef Grúň, starosta obce Kvačany
16/2022 Objednávame si u Vás, na základe cenovej ponuky zo dňa 30.06.2022, dodávku a montáž obojstranného zábradlia na moste pri MŠ v Kvačanoch. 5 049.60€ 2022-07-15 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
1/2023 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2022 práce na ÚK v MŠ Kvačany. 5 048.16€ 2023-01-16 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
14/2016 Objednávame si u Vás opravu MK v obci Kvačany tryskovou technológiou pod tlakom 4 500.00€ 2016-09-09 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
19/2022 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 13.10.2022 dodávku a montáž obojstranného zábradlia na moste k RD č. 112-117. 3 981.60€ 2022-10-24 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
12/2015 Objednávame si u Vás: Bushfire SK + nápis Hasiči 5 ks, Josephine II compact s PU membránou 5 ks,zásahová prilba Kalisz Vulkan zlatý štít, bright yellow 5 ks, držiak svietidla na prilbu Kalisz uni sada 5 ks, Nôž otvárací FOX MFH 45821 5 ks, lukov zásahová obuv s membránou 5 ks, svietidlo na prilbu M-FIRE 5 ks 3 714.00€ 2015-11-18 Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém, Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Jozef Grúň, starosta obce
1/2020 Objednávame si u Vás 150 ks plastových smetných nádob 120l FEREX 3 294.00€ 2020-02-17 FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Jozef Grúň, starosta obce
3/2024 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.1.2024 práce na ÚK v MŠ Kvačany 3 290.48€ 2024-02-12 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
16/2016 Objednávka na tlačiareň OKO MC852dn, Notebook Lenovo B71-80 Grey, Myš Lenovo Wireless Mouse, Office 365 Personal 3 259.66€ 2016-12-12 Alza.sk, Jozef Grúň, starosta obce
10/2020 Objednávame si u Vás výmenu komponentov ČOV v BD č. 257 podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 4.9.2020. 2 724.00€ 2020-09-16 NATURTECH s.r.o., Komenského 41, 085 01 Bardejov Jozef Grúň, starosta obce
13/2022 Objednávame si u Vás úpravu parkovacej plochy pred cintorínom v Kvačanoch podľa cenovej ponuky zo dňa 12.5.2022. 2 539.49€ 2022-06-15 ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
14/2022 Objednávame si u Vás realizáciu kamerového systému podľa cenovej ponuky zo dňa 9.5.2022 na MŠ. 2 425.02€ 2022-06-15 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 021 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
9/2017 Objednávame si u Vás varovný systém VM Florian s príslušenstvom 2 365.80€ 2017-05-11 MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov Jozef Grúň, starosta obce
4/2022 Objednávame si u Vás výrobu a montáž schodiskového zábradlia v PZ na DL podľa predloženej CP zo dňa 19.1.2022. 2 100.00€ 2022-02-09 Pavel Galica, Kvačany 201, 032 23 Jozef Grúň, starosta obce
3/2022 Objednávame si u Vás vypracovanie pasportizácie MK obce podľa predloženej CP 2022001. 1 960.00€ 2022-02-09 Nordic House s.r.o., Hlavná 36, 032 02 Závažná Poruba Jozef Grúň, starosta obce
11/2015 Objednávame si u Vás vypracovanie projektu EIA "Protipovodňové opatrenia č. 1 v obci Kvačany" 1 800.00€ 2015-08-04 RTC plus s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
16/2017 Z dôvodu havarijného stavu si u Vás objednávame opravu a rekonštrukciu priepustu na obecnej komunikácii v k.ú. Dlhá Lúka. 1 800.00€ 2017-10-18 ZePa - IS s.r.o., Kvačany 104, 032 23 Liptovská Sielnica Jozef Grúň, starosta obce
11/2021 Objednávame si u Vás 8 ks svietidiel SL slim LN 24 500 300lx. 1 680.00€ 2021-09-17 Slov-led Plus s.r.o., Pribinova 8183/17m, 960 01 Zvolen Milan Galica, zástupca starostu obce
13/2023 Objednávame si u Vás PD a ing. činnosť na stavbu: Zmena časti stavby SO 02, nadstavba, prístavba, modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany. 1 500.00€ 2023-11-09 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš Jozef Grúň, starosta obce
5/2016 Objednávame si u Vás ručný zametací stroj Starmix Haaga 697 a silikónový sprey v počte 1 ks. 1 196.28€ 2016-04-11 Ingoclear, Podunajská 25, 821 06 Bratislava Jozef Grúň, starosta obce

Stránky