Číslo objednávky: 
4/2016
Popis objednávky: 
Objednávka digitálnych údajov SGI a SPI
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
štvrtok, 10. marec 2016
Identifikácia dodávateľa: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany