Číslo objednávky: 
6/2015
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás záväzne audit verejného osvetlenia a svetlo-technickú štúdiu obce Kvačany. Počet svetelných bodov je 48 a 1 rozvádzač verejného osvetlenia.
Suma objednávky: 
270.00€
Dátum vyhotovenia: 
pondelok, 25. máj 2015
Identifikácia dodávateľa: 
CEVO s.r.o., Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany