Číslo objednávky: 
21/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo 7.10.2022 úpravu a spevnenie plôch pre HZ v Kvačanoch
Suma objednávky: 
11 976.07€
Dátum vyhotovenia: 
štvrtok, 3. november 2022
Identifikácia dodávateľa: 
ZANDER s.r.o., Beňovolehotská 3207/71, 026 01 Dolný Kubín
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany