Číslo objednávky: 
13/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás úpravu parkovacej plochy pred cintorínom v Kvačanoch podľa cenovej ponuky zo dňa 12.5.2022.
Suma objednávky: 
2 539.49€
Dátum vyhotovenia: 
streda, 15. jún 2022
Identifikácia dodávateľa: 
ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany