Číslo objednávky: 
10/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás likvidáciu vytriedeného betónu.
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
utorok, 7. jún 2022
Identifikácia dodávateľa: 
ISO & spol. s r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany