Číslo objednávky: 
5/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás správu registratúry a vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov našej obce podľa predloženej CP AT/01/2022 zo dňa 27.1.2022.
Suma objednávky: 
1 186.80€
Dátum vyhotovenia: 
streda, 9. február 2022
Identifikácia dodávateľa: 
ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, 031 42 Liptovský Mikuláš
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany