Číslo objednávky: 
3/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás vypracovanie pasportizácie MK obce podľa predloženej CP 2022001.
Suma objednávky: 
1 960.00€
Dátum vyhotovenia: 
streda, 9. február 2022
Identifikácia dodávateľa: 
Nordic House s.r.o., Hlavná 36, 032 02 Závažná Poruba
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany