Číslo objednávky: 
1/2022
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás Osvedčovaciu knihu II- podpis - 1 ks.
Suma objednávky: 
10.01€
Dátum vyhotovenia: 
pondelok, 17. január 2022
Identifikácia dodávateľa: 
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany