Číslo objednávky: 
16/2021
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemky KN-E 476/2, 476/3 (KN-C 107/4), 476/1 a 475 nachádzajúce sa v k. ú. Dlhá Lúka.
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
piatok, 10. december 2021
Identifikácia dodávateľa: 
Babka Bohuslav Ing., Liptovský Trnovec 169, 032 22
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany