Číslo objednávky: 
13/2014
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás prepracovanie - sprievodnej správy SO 02, technickej správy, tepelnotechnické posúdenie, celkový rozpočet a rozpočet na projekt a dopracovanie sady výkresov pre ZŠ Kvačany v počte po 2 ks
Suma objednávky: 
550.00€
Dátum vyhotovenia: 
pondelok, 14. júl 2014
Identifikácia dodávateľa: 
Koliba ORALISKO s.r.o., Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany