Číslo objednávky: 
12/2019
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás znalecký posudok na pozemok č. KN-C 998, k.ú. Dlhá Lúka.
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
piatok, 13. december 2019
Identifikácia dodávateľa: 
Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 032 22
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany