Číslo objednávky: 
10/2019
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás, na základe prieskumu trhu, opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Kvačany v sume 26,40 €/m2.
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
pondelok, 16. september 2019
Identifikácia dodávateľa: 
RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany